Família Escola Acció Compartida (FEAC)                              
El projecte Família Escola Acció Compartida (FEAC), iniciat a Jesuïtes Casp el curs 2012-2013, és un programa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) que promou la reflexió i el diàleg entre pares i educadors sobre diversos temes. Els grups de l'Escola de Pares l'utilitzen com a base per alguns dels temes que tracten durant les sessions que fan durant el curs.


Mural elaborat pel grup de Primària (11/03/16)
casp_escola pares

Escola Pares Casp        Escola Pares Casp         Escola Pares Casp


casp_feac_5