DIRECTIUS DE CENTRES EDUCATIUS

A QUI VA ADREÇAT?

A aquelles persones que realitzen tasques de direcció en un centre educatiu, de coordinació d'equips, de dinamització de grup de professors, etc.

Molts membres dels equips directius encara no han entrat en el món de la WEB 2.0 o, si més no, ho han fet d'una manera superficial, sense fer servir d'una manera habitual eines Web 2.0 en les seves tasques quotidianes. Creiem que els cal visualitzar d'una manera pràctica totes les possibilitats que la Web 2.0  ofereix i, especialment, pel que fa a la gestió dels centres i a la coordinació dels equips.

D'una banda, cal visualitzar les possibilitats d'aquestes eines i de l'altra, cal anar coneixent-les, fent-les servir i incorporant-les en les tasques diàries.

En aquest espai, trobareu tot el necessari per conèixer i aprendre a utilitzar aquestes eines.


QUINES SÓN LES TASQUES HABITUALS DELS DIRECTIUS DE CENTRES EDUCATIUS?

A part de les tasques docents, els directius de centres educatius, han de realitzar diverses tasques que poden agrupar-se en les àrees següents:

  • COORDINAR
  • COMPARTIR INFORMACIÓ
  • PLANIFICAR
  • GENERAR CONTINGUTS
  • PUBLICAR CONTINGUTS
  • POSAR EN COMÚ
  • AVALUAR

Per a realitzar totes aquestes tasques, disposem en l'actualitat de tot un seguit d'eines Web 2.0, que poden ajudar a fer-ho, d'una manera ràpida i eficaç.

Però abans cal situar-nos en què és això de la Web 2.0:


Comments