Les paraescolars (MENOFsón aquelles activitats que es realitzen fora de l’horari lectiu, amb caràcter voluntari, i que d'acord al nostre ideari tenen com a finalitat contribuir a la formació integral dels nostres alumnes.
(14a trobada de la Comissió Interprovincial de Paraescolars) 
    
   

 
 Notícies Paraescolars:  CULTURALS    ESPORTIVES     GCCC    ESCOLA D'ESTIU