Les paraescolars (MENOFsón aquelles activitats que es realitzen fora de l’horari lectiu, amb caràcter voluntari, i que d'acord al nostre ideari tenen com a finalitat contribuir a la formació integral dels nostres alumnes.
(14a trobada de la Comissió Interprovincial de Paraescolars) 
    
Propers esdeveniments


https://sites.google.com/a/fje.edu/activitats-paraecolars-j_casp/home/imatge%20estiu.jpg


Activitats estiu 2018https://sites.google.com/a/fje.edu/activitats-paraecolars-j_casp/home/Imatge%20angl%C3%A8s%20a%20lestiu.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/fje.edu/activitats-paraecolars-j_casp/home/gccc%20imatge%2018.jpg?attredirects=0

Pre-inscripcions del 12 al 18 de febrer!


         

       
       Notícies Paraescolars:  CULTURALS    ESPORTIVES     GCCC    ESCOLA D'ESTIU