English 

Poletna šola FIŠ 2012: Varnost računalništva v oblaku


Poletna šola temelji na varnostnih smernicah neprofitne organizacije Cloud Security Alliance, 
katere misija je promocija in izobraževanje na področju varne uporabe računalništva v 
oblaku. Cilj poletne šole je seznaniti udeležence s prednostmi in tveganji, ki ga prinaša
računalništvo v oblaku na področju varnosti, prožnosti in zasebnosti. Pridobili bodo znanja o 
ključnih konceptih na področjih varnosti, korporativnega upravljanja, zagotavljanja skladnosti, 
upravljanja s tveganji in zasebnosti v okolju računalništva v oblaku. Drugi cilji so seznaniti udeležence z načini, kako izvajati stabilne in varne podlage za »oblak poslovanja« ter zagotoviti praktične in učinkovite plane za managerje, ki želijo implementirati računalništvo v oblaku na varen način, kot alternativo ali zamenjavo tradicionalni infrastrukturi. 
Poleg tega bodo udeleženci imeli priložnost sodelovati v izmenjavi mnenj glede ključnih vprašanj v dveh okroglih mizah: 

  • Upravljanje: "prednosti in slabosti oblaka z vidika CEO / CFO" 

  • Izvedba: "Vpliv oblaka na IT operacije"Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je uspela na javnem razpisu »Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011,2012 in 2013«. Naročnik in izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (sedaj Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport). Projekt je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. Predmet projekta je sofinanciranje aktivnosti organizacije in izvedbe delavnic
v obliki poletnih šol za študente in usposabljanj mentorjev oziroma kandidatov za mentorje za izvajanje študijskih praks. Namen javnega razpisa je spodbuditi pretok strokovnjakov med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi organizacijami, gospodarskimi družbami in drugimi ustanovami, med študijskimi področji, panogami in državami ter vključevanje le-teh v razvoj študijske in z njo povezane raziskovalne dejavnosti. Projekt se izvaja od 1. 5. 2012 do 4. 9. 2012. Skupna višina odobrenih sredstev za izvedbo projekta znaša 49.760,04€. pri čemer je 85% delež upravičenih sredstev sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, 15% delež pa je sofinanciran iz namenskih sredstev proračuna Republike Slovenije.

Kontaktna oseba, ki daje informacije o izvajanju operacije: izr. prof. dr. Nadja Damij (nadja.damij@fis.unm.si)


Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja««; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«