Poletna šola FIŠ 2012: Osnovni koraki razvoja aplikacij na pametnih napravah

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu bo v sodelovanju z uveljavljenimi domačimi in tujimi strokovnjaki organizirala poletno šolo na področju razvoja aplikacij na pametnih napravah. Udeleženci poletne šole bodo spoznali podjetja, ki pričakujejo, da bodo postali glavni akterji glede procesne arhitekture za najrazličnejše pametne naprave in tržne segmente, kot so prenosniki, avtomobili, pametni telefoni, tablični računalniki ter pametni telkevizijski sprejemniki. Ob tem bodo spoznali tudi pomembnost naslavljanja spreminjajočih se potreb proizvajalcev naprav, ponudnikov storitev, razvijalcev programske opreme in končnih uporabnikov. Vsebina celotnega sklopa delavnic poletne šole bo sestavljena iz petih glavnih smeri:

  1. Idejni koncept razvoja aplikacije za pametne naprave
  2. Vizualizacija projekta in osnovne lastnosti odličnega grafičnega vmesnika
  3. Učinkovito vodenje projektov: iskrenost in odgovornost
  4. Tehnološki pregled osnovnih razvojnih orodij (Adobe Flex, iOS, Android, Samsung BADA)
  5. SEO in osnovne veščine izdelave uspešnih spletnih oglasnih kampanij ter orodja Google Adwords.


Osnovni namen delavnic je približati udeležencem izzive in priložnosti, ki jih nudijo novi spletni trgi in nove mobilne/spletne tehnologije. Predvsem pa vzbuditi zanimanje udeležencev, ki jih lahko pripelje do novih uspešnih poslovnih zgodb.Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je uspela na javnem razpisu »Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011,2012 in 2013«. Naročnik in izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (sedaj Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport). Projekt je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. Predmet projekta je sofinanciranje aktivnosti organizacije in izvedbe delavnic
v obliki poletnih šol za študente in usposabljanj mentorjev oziroma kandidatov za mentorje za izvajanje študijskih praks. Namen javnega razpisa je spodbuditi pretok strokovnjakov med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi organizacijami, gospodarskimi družbami in drugimi ustanovami, med študijskimi področji, panogami in državami ter vključevanje le-teh v razvoj študijske in z njo povezane raziskovalne dejavnosti. Projekt se izvaja od 1. 5. 2012 do 4. 9. 2012. Skupna višina odobrenih sredstev za izvedbo projekta znaša 49.760,04€. pri čemer je 85% delež upravičenih sredstev sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, 15% delež pa je sofinanciran iz namenskih sredstev proračuna Republike Slovenije.

Kontaktna oseba, ki daje informacije o izvajanju operacije: izr. prof. dr. Nadja Damij (nadja.damij@fis.unm.si)

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških

virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja««; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«