Over Filios


Vertrouwen in talenten

Filios Scholengroep heeft oog voor de talenten en eigenheid van kinderen. Elke dag weer ondersteunen en dagen we hen uit om het beste uit zichzelf te halen. Niet alleen op het gebied van taal, rekenen, lezen en zaakvakken. Ook als het gaat om vaardigheden als samenwerken, creativiteit, communiceren en sociaal emotionele ontwikkeling. We investeren in deze ‘21st century skills’ en in innovatie. Zo bereiden we kinderen optimaal voor op de samenleving van de toekomst.

Kwaliteit en samenwerking

Filios Scholengroep investeert ook in professionalisering van medewerkers, omdat we de kwaliteit van ons onderwijs willen blijven verbeteren. We zijn transparant in wat we doen en nieuwsgierig naar elkaar. We zijn bevlogen in ons werk en voelen ons verantwoordelijk voor het beste resultaat. Op stichtingsniveau leren we van elkaar, werken we samen en versterken we elkaar. Dit doen we vanuit eigenheid en eigenaarschap.

Samen sterk door diversiteit

Filios Scholengroep is een stichting met 14 scholen (4 algemeen bijzondere basisscholen en 10 katholieke basisscholen), circa 3300 leerlingen en ruim 300 medewerkers.
We investeren in samen leren en samen werken op alle niveaus in de organisatie met respect voor ieders identiteit en schoolconcept. Wij zijn trots op onze scholen!

Leuk om te weten

Kinderen staan centraal bij onze organisatie. Dat komt terug in onze naam: ‘Filios’ is Latijn voor ‘kinderen’. De naam werd bedacht door twee van onze scholen. De huisstijl bestaat uit primaire vormen, houten blokken en verschillende kleuren. Dat staat symbool voor diversiteit en tegelijkertijd: voor samen bouwen aan de beste toekomst voor ieder kind.