Ouders


De scholen van Filios Scholengroep willen boeiend en uitdagend onderwijs geven aan kinderen, met respect voor de waarden en normen die het kind meebrengt. We zien de ouders hierin als participerend partner met de primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de school met een primaire verantwoordelijkheid voor het onderwijs. Ouders zijn onze natuurlijke partners waar het gaat om leren en ontwikkelen en meer specifiek de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Partnerschap van ouders betekent het serieus nemen van hun vragen en verwachtingen.
Op groepsniveau betekent het bijvoorbeeld dat de school horizontale verantwoording aflegt aan de ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren) en de opbrengsten van het onderwijs. En andersom: als ouder een bijdrage leveren als voorlees- of ICT-ouder.
Op schoolniveau kan de betrokkenheid tot uiting komen door zitting te nemen in de MR, de OR of een ouderpanel.
De GMR is dé manier om bovenschools mee te denken en te praten.

Binnenkort plaatsen we hier meer informatie.