Nieuws‎ > ‎

Sluiten dislocatie Sterrenschool Poolster in Oss

Geplaatst 4 dec. 2017 02:26 door Trijntje Zehenpfenning
Namens het Bestuur van Filios Scholengroep ontvangen jullie ter informatie het volgende bericht.

In de afgelopen maanden zijn we druk doende geweest met onderzoek en naar aanleiding daarvan het besluit over de toekomst van Sterrenschool Poolster in Oss. Uit de analyse is naar voren gekomen dat de trend die enkele jaren geleden al is ingezet zich de komende jaren voortzet, meer specifiek de leerlingdaling zet dramatisch door waarbij de verwachting is dat we zelfs onder de 50 leerlingen uit gaan komen. 

Het College van Bestuur heeft naar aanleiding daarvan besloten om de onderwijsactiviteiten op de Sterrenschool Poolster met ingang van het volgend schooljaar te verplaatsen naar de Hertogin Johanna A. Dit is de formele route omdat de Sterrenschool Poolster formeel een dislocatie is, vallende onder het brinnummer van HJA. 

De MR'en en teams van beide scholen zijn meegenomen in het hele proces en aan de MR van de Sterrenschool is volgens de procedure formeel advies gevraagd en verkregen. De MR van de HJA zal in het vervolgproces om advies worden gevraagd indien dit noodzakelijk is ten aanzien van eventuele personele gevolgen of gevolgen voor de kinderen (combinatiegroepen, groepsgroottes, enz.). Dit is afhankelijk van het aantal kinderen wat uiteindelijk werkelijk de overstap naar HJA gaat maken.

Inmiddels zijn de ouders van de Sterrenschool geïnformeerd op een speciaal hiervoor georganiseerde ouderavond. De bestuurder heeft de ouders geïnformeerd en ook Lieke Roof (directeur Sterrenschool) en Marlous Basart (directeur HJA) waren die avond aanwezig om vanuit beide scholen de nodige vragen te beantwoorden en samen met ouders het vervolg af te stemmen. Verder was de MR van de Sterrenschool uiteraard aanwezig. 

In de bijlage ontvangen jullie ter informatie het persbericht wat afgelopen week is verspreid. 
Ċ
Trijntje Zehenpfenning,
4 dec. 2017 02:26
Comments