Nieuws


Vacature verbindende directeur

Geplaatst 14 mrt. 2019 07:05 door Trijntje Zehenpfenning

Basisschool De Toermalijn in Heesch is op zoek naar een verbindende directeur (wtf 0,8 - 1,0).

In de bijlagen vindt u:
  • de vacature
  • de volledige profielschets met daarbij belangrijke data en contactgegevens 

Vacature vaste vervanging

Geplaatst 19 nov. 2018 00:49 door Trijntje Zehenpfenning

Als bijlage een vacature voor enthousiaste, gemotiveerde leerkrachten die ingezet willen worden voor vervangingswerkzaamheden op onze 14 basisscholen.

Vacature Voorzitter College van Bestuur

Geplaatst 19 okt. 2018 07:38 door Trijntje Zehenpfenning

Filios Scholengroep is op zoek naar een slagvaardige Voorzitter College van Bestuur (wtf 0,8 - 1,0).

In de bijlagen vindt u:
  • de vacature
  • de volledige profielschets met daarbij belangrijke data en contactgegevens
  • de functieomschrijving volgens ons functieboek

Medeleven

Geplaatst 1 okt. 2018 07:17 door Admin G Peeters   [ 1 okt. 2018 07:20 bijgewerkt ]


In één fataal moment verandert de wereld en is niets meer hetzelfde, zal niets meer hetzelfde zijn..

Een verschrikkelijk ongeluk beëindigt het leven van zo jonge en mooie kinderen en verandert voor altijd het leven van vele anderen.

Intens verdrietig leven wij mee met betrokken families en direct betrokkenen. 

In gedachten bij hen.


Manifest schoolleiders- en leerkrachtregister

Geplaatst 1 mrt. 2018 06:19 door Trijntje Zehenpfenning

                 

 

STANDPUNT REGISTER 


Wat we als Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal zouden willen zeggen

 

De krachtige bedoeling van een register (schoolleider, leraar) -  een  beroepsgroep die zich uitspreekt over eigen normering van hun professie én de wijze waarop zij zich voortdurend professionaliseren binnen dat beroep  - wordt door ons onderschreven.

In het huidige register lijkt deze bedoeling ingehaald te worden door het koesteren van de vorm, het realiseren van systemen ter controle. En schuilt er het gevaar dat “registerpunten-marketing” vanuit aanbieders bepalend wordt voor nascholingskeuze in plaats van de professionele ambitie van de leraar, onze sector. De regie lijkt dus niet meer bij de beroepsgroep zelf te liggen.

 

Dat brengt ons tot de volgende uitspraken

 

1.     Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal stellen dat registratie een persoonlijke professionele afweging is en dat moet zo blijven; wij controleren registratie niet en verbinden er geen rechtspositionele consequenties aan.

2.     Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal  faciliteren als werkgevers wel wat nodig is voor registratie voor onze professionals die daar zelf voor kiezen.

3.     Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal reageren op al of niet dwingende verzoeken gegevens van onze professionals aan te leveren en/of te controleren met de tekst dat de professional hier zelf over gaat (en dus zelf verantwoordelijk is voor het op peil houden van het register).

4.     Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal stimuleren, faciliteren én inspireren tot voortdurende professionele ontwikkeling en dat vormt onder andere een vast onderdeel van de gesprekscyclus waarbinnen professionals ook over hun professionele ontwikkeling verantwoorden.

5.     Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal professionals stemmen met collega’s af over welke professionalisering zij aan willen gaan en delen dat (én wat ze geleerd hebben) in betreffende functie- en/of themagroepen en in de digitale omgeving die in onze organisaties daarvoor beschikbaar zijn.

6.     Wanneer Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal gezamenlijke professionalisering voorstellen voor functie- en/of themagroepen, dan spannen zij zich in om betreffende professionalisering gehonoreerd te krijgen in ‘punten voor register’ (>aansluitend op punt 2).

Vacature vaste vervanging

Geplaatst 23 jan. 2018 04:46 door Trijntje Zehenpfenning

Als bijlage een vacature voor enthousiaste, gemotiveerde leerkrachten die ingezet willen worden voor vervangingswerkzaamheden op onze 15 basisscholen.

Sluiten dislocatie Sterrenschool Poolster in Oss

Geplaatst 4 dec. 2017 02:26 door Trijntje Zehenpfenning

Namens het Bestuur van Filios Scholengroep ontvangen jullie ter informatie het volgende bericht.

In de afgelopen maanden zijn we druk doende geweest met onderzoek en naar aanleiding daarvan het besluit over de toekomst van Sterrenschool Poolster in Oss. Uit de analyse is naar voren gekomen dat de trend die enkele jaren geleden al is ingezet zich de komende jaren voortzet, meer specifiek de leerlingdaling zet dramatisch door waarbij de verwachting is dat we zelfs onder de 50 leerlingen uit gaan komen. 

Het College van Bestuur heeft naar aanleiding daarvan besloten om de onderwijsactiviteiten op de Sterrenschool Poolster met ingang van het volgend schooljaar te verplaatsen naar de Hertogin Johanna A. Dit is de formele route omdat de Sterrenschool Poolster formeel een dislocatie is, vallende onder het brinnummer van HJA. 

De MR'en en teams van beide scholen zijn meegenomen in het hele proces en aan de MR van de Sterrenschool is volgens de procedure formeel advies gevraagd en verkregen. De MR van de HJA zal in het vervolgproces om advies worden gevraagd indien dit noodzakelijk is ten aanzien van eventuele personele gevolgen of gevolgen voor de kinderen (combinatiegroepen, groepsgroottes, enz.). Dit is afhankelijk van het aantal kinderen wat uiteindelijk werkelijk de overstap naar HJA gaat maken.

Inmiddels zijn de ouders van de Sterrenschool geïnformeerd op een speciaal hiervoor georganiseerde ouderavond. De bestuurder heeft de ouders geïnformeerd en ook Lieke Roof (directeur Sterrenschool) en Marlous Basart (directeur HJA) waren die avond aanwezig om vanuit beide scholen de nodige vragen te beantwoorden en samen met ouders het vervolg af te stemmen. Verder was de MR van de Sterrenschool uiteraard aanwezig. 

In de bijlage ontvangen jullie ter informatie het persbericht wat afgelopen week is verspreid. 

Kick-off Velocity 2017 over BVL en verkeersexamen

Geplaatst 12 jun. 2017 06:41 door Trijntje Zehenpfenning

Dyslexieteam 30.06

Geplaatst 3 okt. 2016 07:30 door Trijntje Zehenpfenning

In de bijlage informatie over de start van het Dyslexieteam dat verbonden is aan ons samenwerkingsverband 30.06

Taart voor energieleverende Hart van Oijen BS De Kleine Weide Nummer 1 in Top 15 Energiezuinige Scholen 2016

Geplaatst 24 jun. 2016 06:10 door Onbekende gebruiker   [ 26 jun. 2016 11:57 bijgewerkt door Admin G Peeters ]

De multifunctionele accommodatie ‘t Hart van Oijen, en met name basisschool De Kleine Weide, is  - zoals al in het vorige nieuwsbericht aangekondigd - als eerste geëindigd in de tweede Top 15 Energiezuinige Scholen. Judith Arends, manager Duurzame bouw, Regio en samenleving bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vandaag (24 juni) deze school het eerste Top 15 rapport, een ‘oorkonde’, bloemen en een feestelijke taart uitgereikt. De school is op dit moment de meest energiezuinige school van Nederland en ook één van de in totaal vier energieleverende scholen.


Bijzondere prestatie

Het realiseren van een duurzame school vraagt om visie, gedreven projectleiders, goede samenwerking tussen alle partijen, creativiteit en doorzettingsvermogen. RVO.nl ziet ’t Hart van Oijen dan ook als een bijzondere prestatie van de gemeente Oss, Filios scholengroep, Bouwbedrijf Van der Maazen en alle andere betrokkenen. Voor de inwoners van Oijen biedt het gebouw een sprankelend nieuw ‘hart’ en voor de leerkrachten en kinderen een gezonde en comfortabele leeromgeving.

 

Lieke Roof, directeur van de Kleine Weide, vertelt dat leerkrachten en kinderen erg enthousiast zijn over het binnenklimaat in de school: “Zelfs tijdens de afgelopen warme en klamme dagen was het hier erg fris. De school is ook lekker licht. En zonwering gaat automatisch naar beneden. En wij besparen nu geld op energie en onderhoud, dat we aan onderwijs kunnen besteden. Ik denk dat er niet veel dorpen zijn met zo’n mooi gebouw”. Ook wethouder van der Schoot is blij met het gebouw. “Duurzaamheid verbindt generaties. Wij staan voor een immense opgave en zullen toe moeten naar ‘en-en-en’: energiebesparing, energie slim inkopen en duurzaam opwekken. Dit is een prachtig voorbeeld”. Ook trots is Bouwbedrijf Van der Mazen, de initiator en trekker van het project. Het gebouw is mede gerealiseerd dankzij een subsidiebijdrage vanuit de NESK regeling.

 

Top 15

In totaal hebben 30 PO en VO scholen zich aangemeld voor de Top 15. In opdracht van RVO.nl heeft moBius Consult de EPC’s (E/E) herberekend. En: de scholen hebben ons aangenaam verrast! Zo is de nummer 15 maar liefst 68% zuiniger dan het Bouwbesluit voorschrijft. Drie scholen zijn ongeveer energieneutraal. En vier scholen zijn zelfs ruim energieleverend. De lijst bevat acht nieuwkomers.

Om zo energiezuinig te bouwen is in alle scholen een slimme combinatie toegepast van goede isolatie, energiezuinige installaties voor verwarming, koeling, verlichting en ventilatie en PV. Verder hebben alle scholen minimaal Frisse Scholen Klasse B voor het binnenmilieu.

RVO.nl heeft de Top 15 samengesteld om ervaringen van koplopers met energieneutraal bouwen in beeld te brengen, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het rapport is te downloaden via www.rvo.nl/frissescholen. Meer informatie over de afzonderlijke is te vinden op www.rvo.nl/energiezuiniggebouwd.

 

Meer lezen? Zie de blog op Duurzaam gebouwd

http://www.duurzaamgebouwd.nl/visies/20160624-top-15-energiezuinige-scholen-doorbreekt-barrieres  

1-10 of 17