Nieuws


Vacature Voorzitter College van Bestuur

Geplaatst 19 okt. 2018 07:38 door Trijntje Zehenpfenning

Filios Scholengroep is op zoek naar een slagvaardige Voorzitter College van Bestuur (wtf 0,8 - 1,0).

In de bijlagen vindt u:
  • de vacature
  • de volledige profielschets met daarbij belangrijke data en contactgegevens
  • de functieomschrijving volgens ons functieboek

Medeleven

Geplaatst 1 okt. 2018 07:17 door Admin G Peeters   [ 1 okt. 2018 07:20 bijgewerkt ]


In één fataal moment verandert de wereld en is niets meer hetzelfde, zal niets meer hetzelfde zijn..

Een verschrikkelijk ongeluk beëindigt het leven van zo jonge en mooie kinderen en verandert voor altijd het leven van vele anderen.

Intens verdrietig leven wij mee met betrokken families en direct betrokkenen. 

In gedachten bij hen.


Manifest schoolleiders- en leerkrachtregister

Geplaatst 1 mrt. 2018 06:19 door Trijntje Zehenpfenning

                 

 

STANDPUNT REGISTER 


Wat we als Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal zouden willen zeggen

 

De krachtige bedoeling van een register (schoolleider, leraar) -  een  beroepsgroep die zich uitspreekt over eigen normering van hun professie én de wijze waarop zij zich voortdurend professionaliseren binnen dat beroep  - wordt door ons onderschreven.

In het huidige register lijkt deze bedoeling ingehaald te worden door het koesteren van de vorm, het realiseren van systemen ter controle. En schuilt er het gevaar dat “registerpunten-marketing” vanuit aanbieders bepalend wordt voor nascholingskeuze in plaats van de professionele ambitie van de leraar, onze sector. De regie lijkt dus niet meer bij de beroepsgroep zelf te liggen.

 

Dat brengt ons tot de volgende uitspraken

 

1.     Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal stellen dat registratie een persoonlijke professionele afweging is en dat moet zo blijven; wij controleren registratie niet en verbinden er geen rechtspositionele consequenties aan.

2.     Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal  faciliteren als werkgevers wel wat nodig is voor registratie voor onze professionals die daar zelf voor kiezen.

3.     Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal reageren op al of niet dwingende verzoeken gegevens van onze professionals aan te leveren en/of te controleren met de tekst dat de professional hier zelf over gaat (en dus zelf verantwoordelijk is voor het op peil houden van het register).

4.     Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal stimuleren, faciliteren én inspireren tot voortdurende professionele ontwikkeling en dat vormt onder andere een vast onderdeel van de gesprekscyclus waarbinnen professionals ook over hun professionele ontwikkeling verantwoorden.

5.     Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal professionals stemmen met collega’s af over welke professionalisering zij aan willen gaan en delen dat (én wat ze geleerd hebben) in betreffende functie- en/of themagroepen en in de digitale omgeving die in onze organisaties daarvoor beschikbaar zijn.

6.     Wanneer Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal gezamenlijke professionalisering voorstellen voor functie- en/of themagroepen, dan spannen zij zich in om betreffende professionalisering gehonoreerd te krijgen in ‘punten voor register’ (>aansluitend op punt 2).

Vacature vaste vervanging

Geplaatst 23 jan. 2018 04:46 door Trijntje Zehenpfenning

Als bijlage een vacature voor enthousiaste, gemotiveerde leerkrachten die ingezet willen worden voor vervangingswerkzaamheden op onze 15 basisscholen.

Sluiten dislocatie Sterrenschool Poolster in Oss

Geplaatst 4 dec. 2017 02:26 door Trijntje Zehenpfenning

Namens het Bestuur van Filios Scholengroep ontvangen jullie ter informatie het volgende bericht.

In de afgelopen maanden zijn we druk doende geweest met onderzoek en naar aanleiding daarvan het besluit over de toekomst van Sterrenschool Poolster in Oss. Uit de analyse is naar voren gekomen dat de trend die enkele jaren geleden al is ingezet zich de komende jaren voortzet, meer specifiek de leerlingdaling zet dramatisch door waarbij de verwachting is dat we zelfs onder de 50 leerlingen uit gaan komen. 

Het College van Bestuur heeft naar aanleiding daarvan besloten om de onderwijsactiviteiten op de Sterrenschool Poolster met ingang van het volgend schooljaar te verplaatsen naar de Hertogin Johanna A. Dit is de formele route omdat de Sterrenschool Poolster formeel een dislocatie is, vallende onder het brinnummer van HJA. 

De MR'en en teams van beide scholen zijn meegenomen in het hele proces en aan de MR van de Sterrenschool is volgens de procedure formeel advies gevraagd en verkregen. De MR van de HJA zal in het vervolgproces om advies worden gevraagd indien dit noodzakelijk is ten aanzien van eventuele personele gevolgen of gevolgen voor de kinderen (combinatiegroepen, groepsgroottes, enz.). Dit is afhankelijk van het aantal kinderen wat uiteindelijk werkelijk de overstap naar HJA gaat maken.

Inmiddels zijn de ouders van de Sterrenschool geïnformeerd op een speciaal hiervoor georganiseerde ouderavond. De bestuurder heeft de ouders geïnformeerd en ook Lieke Roof (directeur Sterrenschool) en Marlous Basart (directeur HJA) waren die avond aanwezig om vanuit beide scholen de nodige vragen te beantwoorden en samen met ouders het vervolg af te stemmen. Verder was de MR van de Sterrenschool uiteraard aanwezig. 

In de bijlage ontvangen jullie ter informatie het persbericht wat afgelopen week is verspreid. 

Kick-off Velocity 2017 over BVL en verkeersexamen

Geplaatst 12 jun. 2017 06:41 door Trijntje Zehenpfenning

Dyslexieteam 30.06

Geplaatst 3 okt. 2016 07:30 door Trijntje Zehenpfenning

In de bijlage informatie over de start van het Dyslexieteam dat verbonden is aan ons samenwerkingsverband 30.06

Taart voor energieleverende Hart van Oijen BS De Kleine Weide Nummer 1 in Top 15 Energiezuinige Scholen 2016

Geplaatst 24 jun. 2016 06:10 door Tineke Jansen   [ 26 jun. 2016 11:57 bijgewerkt door Admin G Peeters ]

De multifunctionele accommodatie ‘t Hart van Oijen, en met name basisschool De Kleine Weide, is  - zoals al in het vorige nieuwsbericht aangekondigd - als eerste geëindigd in de tweede Top 15 Energiezuinige Scholen. Judith Arends, manager Duurzame bouw, Regio en samenleving bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vandaag (24 juni) deze school het eerste Top 15 rapport, een ‘oorkonde’, bloemen en een feestelijke taart uitgereikt. De school is op dit moment de meest energiezuinige school van Nederland en ook één van de in totaal vier energieleverende scholen.


Bijzondere prestatie

Het realiseren van een duurzame school vraagt om visie, gedreven projectleiders, goede samenwerking tussen alle partijen, creativiteit en doorzettingsvermogen. RVO.nl ziet ’t Hart van Oijen dan ook als een bijzondere prestatie van de gemeente Oss, Filios scholengroep, Bouwbedrijf Van der Maazen en alle andere betrokkenen. Voor de inwoners van Oijen biedt het gebouw een sprankelend nieuw ‘hart’ en voor de leerkrachten en kinderen een gezonde en comfortabele leeromgeving.

 

Lieke Roof, directeur van de Kleine Weide, vertelt dat leerkrachten en kinderen erg enthousiast zijn over het binnenklimaat in de school: “Zelfs tijdens de afgelopen warme en klamme dagen was het hier erg fris. De school is ook lekker licht. En zonwering gaat automatisch naar beneden. En wij besparen nu geld op energie en onderhoud, dat we aan onderwijs kunnen besteden. Ik denk dat er niet veel dorpen zijn met zo’n mooi gebouw”. Ook wethouder van der Schoot is blij met het gebouw. “Duurzaamheid verbindt generaties. Wij staan voor een immense opgave en zullen toe moeten naar ‘en-en-en’: energiebesparing, energie slim inkopen en duurzaam opwekken. Dit is een prachtig voorbeeld”. Ook trots is Bouwbedrijf Van der Mazen, de initiator en trekker van het project. Het gebouw is mede gerealiseerd dankzij een subsidiebijdrage vanuit de NESK regeling.

 

Top 15

In totaal hebben 30 PO en VO scholen zich aangemeld voor de Top 15. In opdracht van RVO.nl heeft moBius Consult de EPC’s (E/E) herberekend. En: de scholen hebben ons aangenaam verrast! Zo is de nummer 15 maar liefst 68% zuiniger dan het Bouwbesluit voorschrijft. Drie scholen zijn ongeveer energieneutraal. En vier scholen zijn zelfs ruim energieleverend. De lijst bevat acht nieuwkomers.

Om zo energiezuinig te bouwen is in alle scholen een slimme combinatie toegepast van goede isolatie, energiezuinige installaties voor verwarming, koeling, verlichting en ventilatie en PV. Verder hebben alle scholen minimaal Frisse Scholen Klasse B voor het binnenmilieu.

RVO.nl heeft de Top 15 samengesteld om ervaringen van koplopers met energieneutraal bouwen in beeld te brengen, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het rapport is te downloaden via www.rvo.nl/frissescholen. Meer informatie over de afzonderlijke is te vinden op www.rvo.nl/energiezuiniggebouwd.

 

Meer lezen? Zie de blog op Duurzaam gebouwd

http://www.duurzaamgebouwd.nl/visies/20160624-top-15-energiezuinige-scholen-doorbreekt-barrieres  

BS De Kleine Weide in Oijen staat in de Top 15 van de meest energiezuinige scholen in Nederland op nummer 1!

Geplaatst 17 jun. 2016 05:38 door Tineke Jansen   [ 17 jun. 2016 05:39 bijgewerkt ]

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) publiceert eind juni in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de tweede maal de Top 15 van de meest energiezuinige scholen van 2016. In deze tweede Top 15 staan zelfs vier energieleverende scholen!

RVO.nl heeft de Top 15 gelanceerd om alvast ervaringen in beeld te brengen van gemeenten, scholen en bouwpartijen die vooruitlopen op de aanscherping van energie-eisen en die al toewerken naar energieneutraal bouwen in 2020. Naast energiezuinigheid is ook de kwaliteit van het binnenmilieu van belang; ook daarvoor is in de voorbeeldscholen veel aandacht geweest. Om zo energiezuinig te bouwen is in alle scholen een uiteenlopend pakket aan maatregelen toegepast, maar altijd een slimme combinatie van goede isolatie van vloer, gevels en dak, sterk isolerend glas, energiezuinige installaties voor verwarming, koeling, verlichting, ventilatie en warm water en een grote hoeveelheid zonnepanelen (PV).

BS De Kleine Weide is als onderdeel van het MFA in Oijen als koploper geëindigd in deze tweede Energiezuinige Top 15. Onze school is daarmee op dit moment de meest energiezuinige school van Nederland en ook één van de vier energieleverende scholen van Nederland.

RVO.nl zet de school en alle betrokkenen in dit kader op vrijdag 24 juni a.s. officieel in het zonnetje!

 

 

Interview Maasdijk Marathon

Geplaatst 14 apr. 2016 01:23 door Joris Elbers   [ 14 apr. 2016 01:24 bijgewerkt ]

"Regelmatig lichten we via o.a. onze facebook-pagina personen uit met een mooi "eigen" verhaal over de Maasdijk Marathon. Vandaag een interview met Henk van de Ven, directeur van basisschool Hertogin Johanna Locatie V (Vianenstraat). Ook dit jaar is "zijn" school weer vertegenwoordigd en wel in de vorm van de scholenestafette. Bij dit onderdeel kunnen scholen een team vormen bestaande uit 9 tot 20 kinderen uit groep 6 t/m 8. Uiteraard is het ook mogelijk voor de jeugd om individueel deel te nemen aan het sportieve evenement; voor deze doelgroep is de Maasdijk Marathon Kids Run in het leven geroepen.


"WE HEBBEN HET SAMEN TOCH MAAR GEFLIKT OM EEN MARATHON UIT TE LOPEN!!"


1. Jullie school is geen vreemde binnen het deelnemersveld van de Maasdijk Marathon. Voor de hoeveelste maal nemen jullie dit jaar alweer deel aan de scholenestafette? " We nemen voor de zevende keer deel en zijn vanaf het allereerste begin al aanwezig."

2. Wat zijn momenten/ervaringen vanuit eerdere edities die nog vers in je geheugen gegrift staan?
"Het enthousiasme van de kinderen om een marathon te lopen. Eigenlijk is het heel eentonig voor kinderen moeten zijn om een “stukje” te lopen. Ze zijn dan erg trots als ze wat later in de wedstrijd de “grote mensen” eruit lopen. Vooral het plezier en blijdschap wat ze hebben als ze samen de finish overkomen (de laatste 250 mtr). Dat is erg leuk om te zien zo van: We hebben het samen toch maar geflikt om een MARATHON uit te lopen!!! Natuurlijk geeft de gezelligheid langs de lijn, zeker in de dorpen, altijd weer een positieve boost als het zwaar wordt."

3. Hoe zijn jullie in eerste instantie eigenlijk bekend geraakt met de Maasdijk Marathon?
"Vanuit de directie met een groot “sporthart “ zijn we vanaf de eerste keer (toen al met hulp van ouders ) in dit mooie project gestapt; destijds samen met een paar andere kartrekkers vanuit het primair en voortgezet onderwijs."

4. Op welke manier bereiden jullie je voor op het evenement? Worden er bijvoorbeeld nog aparte trainingen georganiseerd, wie verzorgen deze dan zoal?  "We trainen 6x 1.5 uur per jaar gezamenlijk met de kinderen na schooltijd voorafgaande aan de marathon. Verder vergt het maken van een indeling (wie welke afstand loopt), het vervoer en verplaatsen van de kinderen naar hun startplaats qua organisatie enige tijd. Daarbij maken we gebruik van ouders en de school. Als de indeling bekend is plannen we een avond om het vervoer te organiseren."

6. Bij de scholenestafette leggen de kinderen gezamenlijk een marathon-afstand af van 42,195 km. De deelnemers wisselen elkaar af bij de diverse vooraf aangegeven wisselpunten. Hoe hebben jullie dit als school georganiseerd op de dag zelf?
"Een groepje ouders zorgt voor het brengen en ophalen van de kinderen van en naar de startplaatsen. Dit vergt een strakke organisatie want de kinderen kunnen natuurlijk niet te laat aan de start verschijnen. Die ouders nemen dan ook weer een kind mee, waardoor je bij het verplaatsen een soort haasje over doet. Bij de lopers zelf zijn 2 begeleiders aanwezig. Een leerkracht fietst mee, met de rugzak van het kind welke loopt. En vaak is de trainer erbij, om ze tezamen met de leerkracht door het stukje heen te helpen als ze het even zwaar krijgen."

7. Hebben jullie voor jezelf ook een doel gesteld voor dit jaar?
"Net als alle andere jaren staat het plezier van gezamenlijk sporten voor de kinderen voorop. Zij stimuleren elkaar dan om de maximale prestatie te leveren die ze kunnen, maar het belangrijkste is dat ze met een lach over de finish komen."

8. Wat zou je tegen alle andere scholen willen zeggen die wellicht nog twijfelen over deelname. Oftewel: waarom zou men zich zéker moeten inschrijven voor de scholenestafette? "Het is een ontzettend leuk evenement waar de kinderen elk jaar weer naar uitkijken. Gezamenlijk sporten en daarbij iets presteren is voor zowel de kinderen, als de ouders en de school, erg gaaf."

Meer informatie over de de scholenestafette en de Kids Run is te vinden op de website: http://maasdijkmarathon.nl/index.php/jeugd.

Jeugd Ook voor de jeugd is het mogelijk om deel te nemen aan de MaasdijkMarathon op zondag 12 juni 2016. Scholenestafette Speciaal voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool en het Voortgezet…
MAASDIJKMARATHON.NL|DOOR SEC

1-10 of 15