Nieuws


Kick-off Velocity 2017 over BVL en verkeersexamen

Geplaatst 12 jun. 2017 06:41 door Trijntje Zehenpfenning

Dyslexieteam 30.06

Geplaatst 3 okt. 2016 07:30 door Trijntje Zehenpfenning

In de bijlage informatie over de start van het Dyslexieteam dat verbonden is aan ons samenwerkingsverband 30.06

Taart voor energieleverende Hart van Oijen BS De Kleine Weide Nummer 1 in Top 15 Energiezuinige Scholen 2016

Geplaatst 24 jun. 2016 06:10 door Tineke Jansen   [ 26 jun. 2016 11:57 bijgewerkt door Admin G Peeters ]

De multifunctionele accommodatie ‘t Hart van Oijen, en met name basisschool De Kleine Weide, is  - zoals al in het vorige nieuwsbericht aangekondigd - als eerste geëindigd in de tweede Top 15 Energiezuinige Scholen. Judith Arends, manager Duurzame bouw, Regio en samenleving bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vandaag (24 juni) deze school het eerste Top 15 rapport, een ‘oorkonde’, bloemen en een feestelijke taart uitgereikt. De school is op dit moment de meest energiezuinige school van Nederland en ook één van de in totaal vier energieleverende scholen.


Bijzondere prestatie

Het realiseren van een duurzame school vraagt om visie, gedreven projectleiders, goede samenwerking tussen alle partijen, creativiteit en doorzettingsvermogen. RVO.nl ziet ’t Hart van Oijen dan ook als een bijzondere prestatie van de gemeente Oss, Filios scholengroep, Bouwbedrijf Van der Maazen en alle andere betrokkenen. Voor de inwoners van Oijen biedt het gebouw een sprankelend nieuw ‘hart’ en voor de leerkrachten en kinderen een gezonde en comfortabele leeromgeving.

 

Lieke Roof, directeur van de Kleine Weide, vertelt dat leerkrachten en kinderen erg enthousiast zijn over het binnenklimaat in de school: “Zelfs tijdens de afgelopen warme en klamme dagen was het hier erg fris. De school is ook lekker licht. En zonwering gaat automatisch naar beneden. En wij besparen nu geld op energie en onderhoud, dat we aan onderwijs kunnen besteden. Ik denk dat er niet veel dorpen zijn met zo’n mooi gebouw”. Ook wethouder van der Schoot is blij met het gebouw. “Duurzaamheid verbindt generaties. Wij staan voor een immense opgave en zullen toe moeten naar ‘en-en-en’: energiebesparing, energie slim inkopen en duurzaam opwekken. Dit is een prachtig voorbeeld”. Ook trots is Bouwbedrijf Van der Mazen, de initiator en trekker van het project. Het gebouw is mede gerealiseerd dankzij een subsidiebijdrage vanuit de NESK regeling.

 

Top 15

In totaal hebben 30 PO en VO scholen zich aangemeld voor de Top 15. In opdracht van RVO.nl heeft moBius Consult de EPC’s (E/E) herberekend. En: de scholen hebben ons aangenaam verrast! Zo is de nummer 15 maar liefst 68% zuiniger dan het Bouwbesluit voorschrijft. Drie scholen zijn ongeveer energieneutraal. En vier scholen zijn zelfs ruim energieleverend. De lijst bevat acht nieuwkomers.

Om zo energiezuinig te bouwen is in alle scholen een slimme combinatie toegepast van goede isolatie, energiezuinige installaties voor verwarming, koeling, verlichting en ventilatie en PV. Verder hebben alle scholen minimaal Frisse Scholen Klasse B voor het binnenmilieu.

RVO.nl heeft de Top 15 samengesteld om ervaringen van koplopers met energieneutraal bouwen in beeld te brengen, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het rapport is te downloaden via www.rvo.nl/frissescholen. Meer informatie over de afzonderlijke is te vinden op www.rvo.nl/energiezuiniggebouwd.

 

Meer lezen? Zie de blog op Duurzaam gebouwd

http://www.duurzaamgebouwd.nl/visies/20160624-top-15-energiezuinige-scholen-doorbreekt-barrieres  

BS De Kleine Weide in Oijen staat in de Top 15 van de meest energiezuinige scholen in Nederland op nummer 1!

Geplaatst 17 jun. 2016 05:38 door Tineke Jansen   [ 17 jun. 2016 05:39 bijgewerkt ]

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) publiceert eind juni in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de tweede maal de Top 15 van de meest energiezuinige scholen van 2016. In deze tweede Top 15 staan zelfs vier energieleverende scholen!

RVO.nl heeft de Top 15 gelanceerd om alvast ervaringen in beeld te brengen van gemeenten, scholen en bouwpartijen die vooruitlopen op de aanscherping van energie-eisen en die al toewerken naar energieneutraal bouwen in 2020. Naast energiezuinigheid is ook de kwaliteit van het binnenmilieu van belang; ook daarvoor is in de voorbeeldscholen veel aandacht geweest. Om zo energiezuinig te bouwen is in alle scholen een uiteenlopend pakket aan maatregelen toegepast, maar altijd een slimme combinatie van goede isolatie van vloer, gevels en dak, sterk isolerend glas, energiezuinige installaties voor verwarming, koeling, verlichting, ventilatie en warm water en een grote hoeveelheid zonnepanelen (PV).

BS De Kleine Weide is als onderdeel van het MFA in Oijen als koploper geëindigd in deze tweede Energiezuinige Top 15. Onze school is daarmee op dit moment de meest energiezuinige school van Nederland en ook één van de vier energieleverende scholen van Nederland.

RVO.nl zet de school en alle betrokkenen in dit kader op vrijdag 24 juni a.s. officieel in het zonnetje!

 

 

Interview Maasdijk Marathon

Geplaatst 14 apr. 2016 01:23 door Joris Elbers   [ 14 apr. 2016 01:24 bijgewerkt ]

"Regelmatig lichten we via o.a. onze facebook-pagina personen uit met een mooi "eigen" verhaal over de Maasdijk Marathon. Vandaag een interview met Henk van de Ven, directeur van basisschool Hertogin Johanna Locatie V (Vianenstraat). Ook dit jaar is "zijn" school weer vertegenwoordigd en wel in de vorm van de scholenestafette. Bij dit onderdeel kunnen scholen een team vormen bestaande uit 9 tot 20 kinderen uit groep 6 t/m 8. Uiteraard is het ook mogelijk voor de jeugd om individueel deel te nemen aan het sportieve evenement; voor deze doelgroep is de Maasdijk Marathon Kids Run in het leven geroepen.


"WE HEBBEN HET SAMEN TOCH MAAR GEFLIKT OM EEN MARATHON UIT TE LOPEN!!"


1. Jullie school is geen vreemde binnen het deelnemersveld van de Maasdijk Marathon. Voor de hoeveelste maal nemen jullie dit jaar alweer deel aan de scholenestafette? " We nemen voor de zevende keer deel en zijn vanaf het allereerste begin al aanwezig."

2. Wat zijn momenten/ervaringen vanuit eerdere edities die nog vers in je geheugen gegrift staan?
"Het enthousiasme van de kinderen om een marathon te lopen. Eigenlijk is het heel eentonig voor kinderen moeten zijn om een “stukje” te lopen. Ze zijn dan erg trots als ze wat later in de wedstrijd de “grote mensen” eruit lopen. Vooral het plezier en blijdschap wat ze hebben als ze samen de finish overkomen (de laatste 250 mtr). Dat is erg leuk om te zien zo van: We hebben het samen toch maar geflikt om een MARATHON uit te lopen!!! Natuurlijk geeft de gezelligheid langs de lijn, zeker in de dorpen, altijd weer een positieve boost als het zwaar wordt."

3. Hoe zijn jullie in eerste instantie eigenlijk bekend geraakt met de Maasdijk Marathon?
"Vanuit de directie met een groot “sporthart “ zijn we vanaf de eerste keer (toen al met hulp van ouders ) in dit mooie project gestapt; destijds samen met een paar andere kartrekkers vanuit het primair en voortgezet onderwijs."

4. Op welke manier bereiden jullie je voor op het evenement? Worden er bijvoorbeeld nog aparte trainingen georganiseerd, wie verzorgen deze dan zoal?  "We trainen 6x 1.5 uur per jaar gezamenlijk met de kinderen na schooltijd voorafgaande aan de marathon. Verder vergt het maken van een indeling (wie welke afstand loopt), het vervoer en verplaatsen van de kinderen naar hun startplaats qua organisatie enige tijd. Daarbij maken we gebruik van ouders en de school. Als de indeling bekend is plannen we een avond om het vervoer te organiseren."

6. Bij de scholenestafette leggen de kinderen gezamenlijk een marathon-afstand af van 42,195 km. De deelnemers wisselen elkaar af bij de diverse vooraf aangegeven wisselpunten. Hoe hebben jullie dit als school georganiseerd op de dag zelf?
"Een groepje ouders zorgt voor het brengen en ophalen van de kinderen van en naar de startplaatsen. Dit vergt een strakke organisatie want de kinderen kunnen natuurlijk niet te laat aan de start verschijnen. Die ouders nemen dan ook weer een kind mee, waardoor je bij het verplaatsen een soort haasje over doet. Bij de lopers zelf zijn 2 begeleiders aanwezig. Een leerkracht fietst mee, met de rugzak van het kind welke loopt. En vaak is de trainer erbij, om ze tezamen met de leerkracht door het stukje heen te helpen als ze het even zwaar krijgen."

7. Hebben jullie voor jezelf ook een doel gesteld voor dit jaar?
"Net als alle andere jaren staat het plezier van gezamenlijk sporten voor de kinderen voorop. Zij stimuleren elkaar dan om de maximale prestatie te leveren die ze kunnen, maar het belangrijkste is dat ze met een lach over de finish komen."

8. Wat zou je tegen alle andere scholen willen zeggen die wellicht nog twijfelen over deelname. Oftewel: waarom zou men zich zéker moeten inschrijven voor de scholenestafette? "Het is een ontzettend leuk evenement waar de kinderen elk jaar weer naar uitkijken. Gezamenlijk sporten en daarbij iets presteren is voor zowel de kinderen, als de ouders en de school, erg gaaf."

Meer informatie over de de scholenestafette en de Kids Run is te vinden op de website: http://maasdijkmarathon.nl/index.php/jeugd.

Jeugd Ook voor de jeugd is het mogelijk om deel te nemen aan de MaasdijkMarathon op zondag 12 juni 2016. Scholenestafette Speciaal voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool en het Voortgezet…
MAASDIJKMARATHON.NL|DOOR SEC

Alle directeuren van Filios gecertificeerd assessor

Geplaatst 19 feb. 2016 09:51 door Tineke Jansen   [ 19 feb. 2016 15:26 bijgewerkt ]

Vandaag hebben alle directeuren van Filios hun certificaat in ontvangst mogen nemen als professioneel assessor.
Naast een stevig theoretisch deel hebben ze met dank aan de leerkrachten die zich vrijwillig hadden aangemeld als proefpersoon ook goed in de praktijk kunnen oefenen met het daadwerkelijk afnemen van leerkrachtassessments.
De training is verzorgd door AsBeCo.
Een van de vele mooie opbrengsten van deze intensieve training is dat de directeuren allen op een zelfde wijze naar leerkrachtcompetenties kijken.
Volgende stap is het uitwerken van stichtingsbeleid op dit thema. Ook hier is intussen een aanzet toe gegeven. 

Loes, Marja, Archel, Lieke, Ad, Rianne, Joris D., Jeanne G., Bea, Henk, Jeanne vd W., Anneliese, Thea (niet op de foto wegens griep) en Joris E.: proficiat met dit mooie resultaat!!

Artikel Kindcentrum de Verbinding

Geplaatst 17 feb. 2016 06:07 door Joris Elbers   [ 17 feb. 2016 06:11 bijgewerkt ]


Sinds september 2015 vormt basisschool De Nieuwe Link samen met Peuterwerk De Schakel (SPO) en BSO De Nieuwe Link (de Schaepskooi) Kindcentrum De Verbinding. De drie teams werken vanuit één visie samen aan een optimale ontwikkeling van de kinderen. Er is een aansluitend aanbod van peuterwerk, onderwijs, opvang, zorg, welzijn en vrije tijd voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar. Deze week verscheen er een mooi artikel.
Kijk ook eens op: www.bsdenieuwelink.nl

Sneltekenfilm Filios Scholengroep

Geplaatst 25 jan. 2016 04:46 door Trijntje Zehenpfenning   [ 25 jan. 2016 04:47 bijgewerkt ]

Alle 15 scholen van Filios Scholengroep hebben een uniek karakter. Daar zijn we trots op! Toch hebben we ook veel overeenkomsten. We willen de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren door samen te werken en samen te leren.

Maar wat betekent dit nu in de dagelijkse praktijk? En wat gaan ouders, kinderen en medewerkers daarvan merken? Dat ziet u in onze sneltekenfilm. Op een leuke manier leggen we uit waar we voor staan en waar we met elkaar aan werken. U kunt de film hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=tOM1PlNKrvs

Vragen? We horen het graag! 


Vrijdag 4 december: een feest voor Filios Scholengroep!

Geplaatst 30 nov. 2015 05:07 door Trijntje Zehenpfenning   [ 4 dec. 2015 07:12 bijgewerkt door Andrea van Geenen ]

Op 4 december is de nieuwe naam en huisstijl van onze organisatie onthuld! Dat gebeurde op feestelijke wijze op al onze vijftien scholen. We hebben een leuk filmpje in Sinterklaasstijl gemaakt (bekijk het hier!) waarin we alle kinderen vertellen wat onze nieuwe naam is. 


Twee scholen in het zonnetje

Tineke Jansen en Luuth van den Berg bezochten in de ochtend eerst BS De Hoogakker (Nuland) om daar, samen met Sinterklaas en zijn pieten, het filmpje te laten zien aan de kinderen van groep 1 en 2. Meester Rob, die de naam Filios bedacht had, was ook aanwezig en kreeg van alle kinderen een groot applaus.

Daarna gingen Tineke (tot aan 1 januari College van Bestuur van Primair, vanaf 1 januari College van Bestuur van Filios Scholengroep) en Luuth (tot 1 januari 2016 algemeen directeur Nut) op bezoek bij De Meander. Juffrouw Annie had ook de naam Filios ingediend. Bij De Meander waren alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 aanwezig om samen het filmpje te kijken. D-TV was er ook.

Alle andere scholen hebben op hun eigen manier het filmpje gedeeld met de kinderen.


Een verrassing

Zowel De Meander als De Hoogakker krijgen, als bedenkers van de nieuwe naam, een boekenpakket met 12 mooie voorleesboeken. De andere scholen krijgen in de week van 7 december ook een aantal mooie boeken. Ook krijgt elk kind een leuke attentie mee en een informatiefolder voor de ouders.


 
Groep 1 en 2 bij BS De Hoogakker

Een applausje voor meester Rob die de naam heeft bedacht!

Meester Rob diende de naam Filios in voor de nieuwe organisatie. Filios is Latijn voor 'kinderen'.

De groepen 1 t/m 8 zitten vol spanning naar de film te kijken bij BS De Meander. D-TV maakt opnames.

Tineke Jansen geeft een interview voor D-TV.Een nieuwe naam!

Geplaatst 30 nov. 2015 05:06 door Trijntje Zehenpfenning   [ 4 dec. 2015 05:00 bijgewerkt door Andrea van Geenen ]

Op 1 januari 2016 is de fusie tussen het NUT (Nutsscholen Oss) en Primair (Stichting Katholiek Onderwijs) een feit. In de laatste maanden van 2015 hebben we achter de schermen al hard gewerkt aan de voorbereidingen. We willen in de nieuwe stichting van elkaar leren, ideeën uitwisselen, met elkaar het gesprek aangaan met als doel: nóg beter onderwijs voor onze kinderen.


Bij een nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl. We hebben onze vijftien scholen gevraagd om ideeën voor een nieuwe naam aan te dragen. Daar kwamen veel reacties op! BS De Meander en BS De Hoogakker hebben de uiteindelijk gekozen naam van onze organisatie bedacht. Tijdens de bekendmaking van de nieuwe naam op 4 december worden zij in het zonnetje gezet.


Waar staat onze naam voor?

‘Filios’ is Latijn voor ‘kinderen’. De huisstijl bestaat uit primaire vormen, houten blokken en verschillende kleuren. Dat staat symbool voor diversiteit en tegelijkertijd: voor samen bouwen aan de beste toekomst voor ieder kind.

1-10 of 10