Pro zaměstnance

Každý zaměstnanec má možnost zakládat si své vlastní repositáře (výchozí nastavení je 16 repositářů) pro své projekty. Dále může zaměstnanec zakládat hromadně repositáře pro studenty předmětů, které vyučuje (nezapočítávají se do limitu repositářů). Tyto doplňkové funkce jsou zpřístupněny pomocí doplňkové aplikace gitlab-manager.fel.cvut.cz.

GitLab manažer závisí na rozhraních několika externích systémů, autoři a správci aplikace nemohou ovlivnit výpadky a nedostatky v těchto rozhraních. I s těmito limity systém  ušetří mnoho práce při ruční konfiguraci/skriptování vytváření repositářů pro studenty.