MOSTREJOS


Web on apareixen els carrers de barcelona i els arbres que hi trobem:
https://jjvidalmac.carto.com/viz/c3c54164-7fcf-11e4-b04f-0e853d047bba/public_map


METODOLOGIA

Cada peu de Parietaria estudiat s'ha marcat amb una etiqueta i un número.
Un cop fet el marcatge de les plantes s'ha situat al Google Maps amb l'aplicació per mòbils GPS Status

Dos cops a la setmana s'ha sortit de l'escola per fer el seguiment de l'estat fenològic de la Parietaria.
Comments