Mentalis is een open competentieplatform rond preventieve en ambulante geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Mentalis innoveert met verruimende ideeën en acties.

Tijden veranderen

Zo ook de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. De Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG) is sinds 1987 als belangenbehartigende koepelorganisatie getuige van processen als ambulantisering en intersectoralisering.
Na 27 jaar voelde de Federatie het belang aan van een sterke intersectorale werking en de nood om haar werking op te delen. Daarom riep ze Mentalis in het leven. FDGG behartigt de belangen als werkgeversfederatie. Mentalis zal als intersectoraal competentieplatform de preventieve en ambulante geestelijke gezondheidszorg ondersteunen met innoverende ideeën en acties.

Concrete praktijk- en visieontwikkeling

De zorg voor mensen met een (risico op) ernstige psychische aandoeningen raakt in de praktijk aan verschillende levensdomeinen. De missie van Mentalis is het bijdragen en komen tot een betere preventieve en ambulante geestelijke gezondheidszorg, getrapt, in een keten en waar nodig terzelfdertijd, en volwaardig biopsychosociaal. Mentalis doet dit door (innoverende) praktijk- en visieontwikkeling op vlak van geestelijke gezondheidszorg via netwerking, signalering, ontsluiting, begeleiding en ondersteuning van processen en tot slot het opzetten van vormingsinitiatieven (zie figuur 1).
Figuur 1. Het DNA van Mentalis.

Mentalis bundelt krachten

Om deze praktijk- en visieontwikkeling te realiseren, kiest Mentalis resoluut voor verbinding. Aan de basis van de innoverende ideeën en acties ligt de Stuurgroep van Mentalis. Deze Stuurgroep bestaat uit actoren vanuit verschillende (sub)sectoren die op een gespecialiseerde of niet-gespecialiseerde manier te maken hebben met mensen met (een risico op) ernstige psychische aandoeningen. Concreet gaat dit bijvoorbeeld over actoren vanuit  de ambulante geestelijke gezondheidszorg, het gebruikersperspectief, het familieperspectief, huisartsgeneeskunde / eerstelijns gezondheidszorg, sociale huisvesting, arbeid, alcohol en drugs, ambulante revalidatie, algemeen welzijnswerk, personen met een handicap en kinderen en jongeren / onderwijs.

Mentalis begint klein, maar vastberaden.