Kinderen en Jongeren in de GGZ

Algemeen

De Werkgroep Kind en Jongere biedt een platform om ontwikkelingen m.b.t. de doelgroep kinderen en jongeren die zich afspelen in en/of relevant zijn voor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en belendende sectoren, op te volgen (vb. Integrale Jeugdhulp, GGZ-netwerken kinderen en jongeren, infants, kopp, …).

Regelgevende achtergrond

Wat betreft de Werkgroep Kind en Jongere is er geen specifieke regelgevende achtergrond. Het is uiteraard wel zo dat in het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijk gezondheidszorg deze doelgroep wordt vermeld als een doelgroep waaraan de CGG uitdrukkelijk aandacht dienen te besteden.​

Beheer- en werkstructuur

De Werkgroep Kind en Jongere bestaat uit CGG-middenkader zoals doelgroepcoördinatoren kinderen en jongerenteams, adjunct-directies, …​

Intersectoraal partnerschap

A. In de structurele thematische werking
Zeker voor de doelgroep van kinderen en jongeren nemen de CGG een bijzondere plaats in het gezondheidszorg- en welzijnlandschap. Ingebed binnen een breder GGZ-verhaal en tevens gevat door de IJH-regelgeving, zitten ze op de scharnier van gezondheidszorg en welzijn. In die zin is het oog voor het intersectorale binnen de Werkgroep Kind en Jongere sterk aanwezig.

B. Op het werkveld

Op het terrein zijn er zeer uiteenlopende samenwerkingen tussen CGG en partners in andere hulpverleningssectoren en daarbuiten. Het gaat hierbij uiteraard in de eerste plaats om voorzieningen in sectoren gevat door IJH en om de residentiële kinder- en jeugdpsychiatrische voorzieningen. Tevens huisartsen en de onderwijssector zijn actoren waarmee vaak sterk wordt samengewerkt.​

In je agenda

Momenteel zijn er geen geplande vormingen, studiedagen of andere acties te melden.

Website(s)

Contactinfo

Olaf Mindermann
Stafmedewerker
09 235 74 85
om@fdgg.be

Referentiedocumenten