Buddywerking Vlaanderen

Algemeen

Met de buddywerkingen willen we mensen met een psychische kwetsbaarheid uit hun sociaal isolement halen, destigmatiseren en hun integratiekansen verhogen.

De formule is op zich vrij eenvoudig: één vrijwilliger (‘buddy’) wordt gekoppeld aan één persoon met psychische moeilijkheden (‘deelnemer’). Ze ontmoeten elkaar voor een babbel, gaan wandelen, eens fietsen of naar de film, …

Voor de concrete invulling van het contact wordt rekening gehouden met de verwachtingen en mogelijkheden van beiden. Mensen met een psychische kwetsbaarheid raken soms sociaal geïsoleerd en vinden moeilijk aansluiting bij anderen in de samenleving. Het vriendschappelijk contact met de buddy kan dit isolement helpen doorbreken. Het contact verloopt zo gelijkwaardig mogelijk en is niet hulpverleningsgericht. Op die manier symboliseert de buddy een beetje de wereld buiten de hulpverlening.​

Regelgevende achtergrond
De coördinatie en ondersteuning van Buddywerking Vlaanderen is één van de thema’s die ressorteert onder de door onze organisatie en Zorgnet-Icuro met de Vlaamse overheid afgesloten convenant ter inhoudelijke ondersteuning op vlak van de betreffende thema’s naar de CGG-sector.

​​​Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gaf eind 2007 de opdracht voor de realisatie van buddywerkingen in Vlaanderen en Brussel. Hierin kregen de CGG een centrale rol, in regionale samenwerking met belangrijke GGZ- en vrijwilligersorganisaties. De buddywerking van Metawonen Gent vzw, met 16 jaar ervaring, werd als voorbeeld genomen. 

Tot 1 december 2011 waren in Vlaanderen en Brussel 11 regionale buddywerkingen, overkoepeld door 'Buddyproject Vlaanderen'. Samen ondersteunden zij op het eind van deze eerste vier projectjaren reeds 200 duo's.

Vanaf 1 december 2011 werd 'Buddywerking Vlaanderen' een gegeven. Geen tijdelijk project meer, maar een verankerde werking in elk van de 13 CGG-werkingsgebieden, allen onder één naam: 'Buddywerking Vlaanderen'.

Beheer- en werkstructuur

Buddywerking Vlaanderen wordt omkaderd door vier basisstructuren die garant dienen te staan voor een blijvende verbinding tussen en met de diverse betrokkenen.
Deze structuren omvatten een Algemene Vergadering Buddywerking, een ondersteunend overleg voor de coördinerende functie, een werkgroep met de regionale buddymedewerkers en het interkoepeloverleg tussen FDGG en Zorgnet-Icuro. Voorts kunnen ook (ad hoc) werkgroepen ter voorbereiding of uitwisseling worden georganiseerd.​​

Intersectoraal partnerschap

A. In de structurele thematische werking

De Algemene Vergadering Buddywerking bestaat uit volgende CGG & Organisaties:

CGG DAGG, CGG Eclips, CGG Largo, CGG Andante, CGG Brussel, CGG Ahasverus, CGG De Drie Stromen, CGG Kempen, CGG Noord West-Vlaanderen, CGG De Pont, CGG Vlaams-Brabant Oost, CGG Zuid Oost-Vlaanderen, FDGG, Zorgnet-Icuro

B. Op het werkveld

De regionale buddywerkingen zitten ingebed in een netwerk van organisaties binnen de GGZ en het vrijwilligerswerkveld die samen werk maken van de implementatie en uitvoering van de regionale buddywerking. Ter ondersteuning van de regionale buddywerking, is er een structureel overleg met diverse organisaties binnen de GGZ en het vrijwilligerswerkveld zoals Beschut Wonen, Dagactiviteitencentrum, CAW.

Tevredenheidsbevraging

Tevredenheidsbevraging Buddywerking Vlaanderen 2014

Brochures

Websites

Buddywerking Vlaanderen

Contactinfo

Robin Broché
Stafmedewerker - coördinator Buddywerking Vlaanderen
09 235 74 83


Referentiedocumenten