Actueel‎ > ‎

Nieuwsbrief 6 - Mentalis blikt terug en kijkt vooruit

In deze zesde nieuwsbrief van Mentalis lees je hoe snel vuurtjes lopen als ze mee aangewakkerd worden, hoe we een Babylonische spraakverwarring de wereld uit hielpen, hoe we samen blokken bouwden, jullie goesting gaven in samenwerken en ons nestelden op Het Plein..

HerstelAcademies verspreiden zich in Vlaanderen, met steun vanuit Mentalis

Een HerstelAcademie voorziet een vormingsaanbod rond verschillende thema’s die te maken hebben met psychisch herstel. De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) en Mentalis bundelden de krachten om samen het model van de HerstelAcademie in de regio Halle-Vilvoorde verder te verspreiden in Vlaanderen en Brussel. Hiervoor werd een Werkgroep Vlaamse HerstelAcademies opgericht. In deze werkgroep worden regio’s die gestart zijn met een HerstelAcademie of interesse hebben in de opstart ervan ondersteund. En met resultaat… Intussen is er naast de HerstelAcademie in de regio Halle-Vilvoorde, een HerstelAcademie gestart in Brussel, Oost-Brabant en Antwerpen. Klik hier voor meer info.Normale alineatekst 
______________________________________________________________________________________________________

 What’s in a name? Herstelgericht- of krachtgericht werken?

Spreken we over hetzelfde als het gaat over herstelgericht of krachtgericht werken? Hoe verhouden beide begrippen zich tegenover elkaar? Wat is de plaats van deze benaderingen binnen de reeds bestaande (gespecialiseerde) zorg- en hulpverlening? En wat vraagt het van een organisatie en van de hulpverlener om hier op in te zetten? 

Op deze vragen wil Mentalis antwoorden formuleren met de nota De kracht van de herstelblik en -praktijk in de geestelijkegezondheidszorg. Een uitdagend paradigma voor de zorg en ondersteuning omtrentgeestelijke gezondheid.

______________________________________________________________________________________________________

Een intersectorale kijk op de geestelijke gezondheidszorg van morgen

Dat er veel in beweging is in de geestelijke gezondheidszorg is voor alle betrokkenen intussen gekend. Eind 2015 bood Mentalis tijdens een reflectievoormiddag een forum aan om vanuit een intersectorale insteek na te denken over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg: “Op welke manier kunnen we de geestelijke gezondheidszorg (her)organiseren zodat iemand met een psychische kwetsbaarheid op een toegankelijke manier geholpen wordt, aansluitend op zijn noden?”. In Sociaal.net belichtten we in een opiniestuk enkele van de belangrijkste vaststellingen, suggesties en aanbevelingen die voortkwamen uit deze reflectievoormiddag. Ze zijn richtinggevend voor een toekomstige organisatie van de geestelijke gezondheidszorg. Lees meer… 

______________________________________________________________________________________________________

Mentalis gaf goesting door in samenwerken rond geestelijke gezondheidszorg

De Studiedag van Mentalis 'Goesting geef je door' op 24 november 2016 stond in het teken van goesting krijgen, goesting behouden en goesting doorgeven in het intersectoraal samenwerken aan een betere geestelijke gezondheidszorg. Enkele inzichten werden meegegeven, initiatieven en organisaties deelden hun enthousiasme in het samenwerken en praktische handvatten werden meegegeven om verder aan de slag te kunnen gaan. Klik hier voor het verslag van de Studiedag met alle bijdragen van de sprekers, inspiratietafels en workshops.

______________________________________________________________________________________________________

En wat doet Mentalis morgen? Een vooruitblik …

Een cruciale beweging richting kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg is een globale, geïntegreerde en allesomvattende zorg waarbij de cliënt met zijn zorgbehoefte, context en herstelproces centraal staat. Kracht- en herstelgerichte zorg winnen terecht aan belang. Ook Mentalis wil de komende jaren meewerken aan het verder mogelijk maken van de inzet op herstelgericht werken en het binnenbrengen van de herstelvisie in de geestelijke gezondheidszorg, met een brug naar de verschillende levensdomeinen. Het verder ondersteunen van de Vlaamse HerstelAcademies en het opzetten van een vormingsaanbod voor organisaties die aan de slag willen gaan rond herstelgericht werken staan de volgende jaren alvast op het 'To Do' lijstje van Mentalis

______________________________________________________________________________________________________

Nog nieuws?

Als actieve partner van Kennisplein.be, heeft Mentalis haar eigen website geïntegreerd binnen het Kennisplein. Ook de nieuwsberichten van Mentalis worden via het Kennisplein met geïnteresseerden gedeeld. Concreet wil dit zeggen dat de nieuwsbrieven niet meer zoals voorheen via mail zullen worden verstuurd. Wens je in de toekomst nog nieuws te ontvangen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het reilen en zeilen van Mentalis? Schrijf je dan nu in op de nieuwsbrief op het Kennisplein via volgende stappen:

- registreer je op www.kennisplein.be en log in

- ga naar 'Mijn nieuwsbrief' via het pijltje naast jouw naam rechtsboven

- selecteer in je account 'Mentalis' als thema waarvan je nieuwsberichten wil ontvangen

... De nieuwsberichten van Mentalis komen vanaf nu automatisch jouw richting uit