De HerstelAcademies breiden uit in Vlaanderen!

Samen met de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) ondersteunt Mentalis de verdere verspreiding en implementatie van de HerstelAcademies in Vlaanderen. Ook de Vlaamse overheid zet haar schouders onder deze krachtige methodiek. Intussen zijn er reeds verschillende regionale HerstelAcademies aan de slag in Vlaanderen en Brussel. Zij voorzien elk een vormingsaanbod rond diverse thema's die te maken hebben met psychisch herstel.

Benieuwd naar meer? Alle info op www.herstelacademie.be

www.herstelacademie.be


Herstelgericht werken in de geestelijke gezondheidszorg. Ook iets voor uw CGG?

Termen als ‘herstelgericht werken’ en ‘krachtgericht werken’ sijpelen steeds meer door in de geestelijke gezondheidszorg. Ook voor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg brengt dit vragen met zich mee: ‘Is herstelgericht werken ook iets voor een CGG?’, ‘Hoe verhoudt dit gegeven zich tot de huidige werking en rol van een CGG?’, ‘Welke praktijken binnen een CGG zijn reeds herstelgericht?’, ‘Waar botsen we tegenaan en welke vragen leven er?’, ‘Wat kunnen we nog meer doen in deze richting?’, …

Mentalis wil de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg ondersteunen in het zoeken naar antwoorden op deze vragen en het mee stimuleren van een herstelgerichte kijk en praktijk. Intussen zijn reeds verschillende CGG aan de slag rond dit thema.Artikel 'Herstelgericht kijken naar psychische problemen. Vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg.'

Krachtgericht werken is goed ingeburgerd in het sociaal werk. In de geestelijke gezondheidszorg klinkt de roep om herstelgericht te werken steeds luider. Hebben die twee wat met elkaar te maken? Mentalis zocht dit uit en schreef hierover het artikel 'Herstelgericht kijken naar psychische problemen. Vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg', gepubliceerd op sociaal.net. Inschrijven

Interesse om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen Mentalis? Schrijf jezelf via deze link in op onze digitale nieuwsbrief.