Het complexe landschap van de geestelijke gezondheidszorg ondergaat wijzigingen en dit ook in de ondersteunende structuren. Deze evoluties hebben dan ook gevolgen voor FDGG/Mentalis. Na 33 jaar sluit op 1 januari 2019 de Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg en dus ook Mentalis haar deuren.

FDGG en Mentalis zijn in al die jaren geworden wat ze is door de inspanningen van velen. Dank aan allen die hier op één of andere manier aan hebben bijgedragen. Dank ook voor het jarenlange vertrouwen.

Voor vragen omtrent de inhoudelijke werking verwijzen we naar het Steunpunt Geestelijke Gezondheid dat op 1 januari 2019 van start gaat. Contactgegevens: Tenderstraat 14 9000 Gent, tel. 09 221 44 34.

Voor vragen omtrent Suïcidepreventie CGG verwijzen we naar het VLESP .

Wij kijken alvast uit naar een mooie overgang van oud naar nieuw, dit met het vooruitzicht naar en vertrouwen in een nieuw pad richting een betere geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen.


Met vriendelijke groeten

namens het voltallige Mentalis-TeamDe HerstelAcademies breiden uit in Vlaanderen!

Samen met de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) ondersteunt Mentalis de verdere verspreiding en implementatie van de HerstelAcademies in Vlaanderen. Ook de Vlaamse overheid zet haar schouders onder deze krachtige methodiek. Intussen zijn er reeds verschillende regionale HerstelAcademies aan de slag in Vlaanderen en Brussel. Zij voorzien elk een vormingsaanbod rond diverse thema's die te maken hebben met psychisch herstel.

Benieuwd naar meer? Alle info op www.herstelacademie.be

www.herstelacademie.be


Herstelgericht werken in de geestelijke gezondheidszorg. Ook iets voor uw CGG?

Termen als ‘herstelgericht werken’ en ‘krachtgericht werken’ sijpelen steeds meer door in de geestelijke gezondheidszorg. Ook voor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg brengt dit vragen met zich mee: ‘Is herstelgericht werken ook iets voor een CGG?’, ‘Hoe verhoudt dit gegeven zich tot de huidige werking en rol van een CGG?’, ‘Welke praktijken binnen een CGG zijn reeds herstelgericht?’, ‘Waar botsen we tegenaan en welke vragen leven er?’, ‘Wat kunnen we nog meer doen in deze richting?’, …

Mentalis wil de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg ondersteunen in het zoeken naar antwoorden op deze vragen en het mee stimuleren van een herstelgerichte kijk en praktijk. Intussen zijn reeds verschillende CGG aan de slag rond dit thema.Artikel 'Herstelgericht kijken naar psychische problemen. Vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg.'

Krachtgericht werken is goed ingeburgerd in het sociaal werk. In de geestelijke gezondheidszorg klinkt de roep om herstelgericht te werken steeds luider. Hebben die twee wat met elkaar te maken? Mentalis zocht dit uit en schreef hierover het artikel 'Herstelgericht kijken naar psychische problemen. Vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg', gepubliceerd op sociaal.net. Inschrijven

Interesse om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen Mentalis? Schrijf jezelf via deze link in op onze digitale nieuwsbrief.