Regelgevende en andere overheidsdocumenten

Federale en Vlaamse beleidsnota

Algemene Beleidsnota Gezondheidszorg - Minister De Block - 2014
Beleidsnota WVG 2014-2019 - Minister Vandeurzen - 2014
Institutioneel akkoord voor de 6de staatshervorming - 2011
Beleidsnota WVG 2009-2014 - Minister Vandeurzen - 2009

Visiedocumenten Externen

Groenboek aangaande de Staatshervorming - Deel i.v.m. gezondheidszorg, ouderenzorg en hulp aan personen. De Vlaamse Regering heeft het Groenboek vrijgegeven, dit is het document waarin uiteenlopende pistes met betrekking tot visiebepaling en operationele implementatie inzake de zesde staatshervorming worden beschreven. In de volgende legislatuur zal de nieuwe Vlaamse Regering de beleidsopties maken die in een Witboek hun neerslag zullen vinden. Het Groenboek Deel 2 vindt u hier

Wetgeving en decreten

CGG

Basisregelgeving
Patiëntbijdrage in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
Integrale Jeugdhulp

Rapporten Rekenhof

Het Rekenhof heeft de bestaande systemen van gebruikersbijdrage in de verschillende sectoren binnen het beleidsdomein Welzijn, volksgezondheid en gezin tegen het licht gehouden en komt tot de centrale conclusie dat er weinig rode draad in zit, onder meer inzake de factoren die een rol spelen bij de bepaling ervan. Het Rapport vindt u hier.

In dit rapport neemt het Rekenhof het doelgroepenbeleid en de financiering alsook het toezicht aangaande de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) onder de loep. Een aantal conclusies dringen zich op waaronder de vaststelling dat een aantal mogelijke hefbomen om tot een meer coherent en planmatig overheidsbeleid ten aanzien van de CGG-sector te komen, niet of onvoldoende zijn ingevuld waaronder het ontbreken van een zorgbehoeftenanalyse en -programmatie. Het Rapport over de CGG vindt u hier

Vrijwilligerswerking

Het decreet van de Vlaamse Regering betreffende georganiseerd vrijwilligerswerk binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Divers

Engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp en de kinderopvang
Naast de officiële ondertekenaars, onderschrijven ook nog volgende initiatieven de verklaring:
- Voor vzw Komma, Dina Librecht
- Voor AG Kinderopvang Antwerpen, Gert Nielandt
- Voor de Regionale Koepelorganisatie Buitenschoolse Kinderopvang Antwerpen (Provant), Ann Stuckens
- Voor het Overlegplatform Kindermishandeling regio Mol, Rob Philipsen
- Voor het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Geetbets, Patricia Vansimpsen
- Voor het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Ravels (OCMW + Basisschool), Kristof Jacobs
- Voor het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Lubbeek, Marijke Sué
- Voor IGO, Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging), Carina Kenis
- Voor vzw KIKO, Koepelorganisatie Buitenschoolse Kinderopvang voor het arrondissement Turnhout, Carine Breugelmans