Links

Een initiatief van FDGG
  • Mentalis, een intersectoraal competentieplatform voor preventieve en ambulante geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen.
Andere koepels in de GGZ

Pluralistische werkgeversorganisaties

SOM de federatie van sociale ondernemingen
SOM is er voor volgende sectoren: Abortuscentra, Algemeen Welzijnswerk, Externe diensten voor PBW, Geestelijke gezondheidszorg, Gezins- en Opvoedingsondersteuning, Gezondheidspromotie en preventie, Huurdersbonden, Initiatieven Beschut Wonen, Jeugdhulp, Kinderopvang, Ouderenzorg, Personen met een handicap, Centra Ambulante Revalidatie, Tele-onthaal, Sociale verhuurkantoren, Sociale werkplaatsen, Thuisverpleging, Verslaafdenzorg, Wijkgezondheidscentra.