Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg


 

 De Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) ging in 1997 van start als een project waarna het in 2000 geïntegreerd werd in de reguliere werking. De CGG-SP bestaat uit suïcidepreventiewerkers die gevestigd zijn in CGG verspreid over Vlaanderen en richt zich tot alle belangrijke intemediairs inzake suïcidepreventie. Het inhoudelijk ondersteunen en bijscholen van hulpverleners en het coachen van beleidsontwikkeling binnen organisaties zijn kenmerkend voor de werking.
De Suïcidepreventiewerking stelt zich tot doel:
  • het op professionele manier ontwikkelen en realiseren van de suïcidepreventie in de CGG zelf en ten behoeve van andere, maatschappelijk relevante actoren
  • het verankeren van de suïcidepreventie binnen het beleid en de praktijk van CGG vanuit een langetermijnvisie
Dit impliceert dat de werking op meerdere terreinen actief is, namelijk:
  • het optimaliseren van de hulpverlening t.a.v. de suïcideproblematiek en de opvang van nabestaanden
  • het samenwerken met intermediaire doelgroepen
  • het afstemmen met andere actoren en het participeren aan overlegstructuren inzake suïcidepreventie
De activiteiten van de CGG-SP maken deel uit van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Een volledig overzicht van het actieplan is terug te vinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.