Samarbeidspartnere

Tanken med denne delen av nettstedet:

Presentere informasjon om / fra lokale samhandlingspartnere rettet mot fastleger / spesialister på et sted og på en slik måte at legen lett finner frem til det han/hun trenger i konsultasjonssettingen med mulighet for å fordype seg i emner via linker.

Nettstedet eller deler av nettstedet kan være åpent eller lukket med innlogging avhengig av hvilken informasjon som skal ligge her. 

Alle aktører må ta ansvar for eget innhold

Hver enkelt aktør kan i prinsippet ha redaksjonsmulighet for sitt eget innhold. (= redigeringstillatelse for egen del av nettstedet)