Fastlegens forankring

Hvordan skaper vi en felles kontaktflate mellom kommune / HF aksen og fastlegene? Kom med innspill slik at vi kan legge dem ut i denne seksjonen. Som en start har jeg lagt ut et innspill vi har gjort til kommunenes forhandlingsutvalg her i Rogaland for hvordan vi ser for oss at PKO ordningen kan utvides og styrkes slik at den kan gi en styrket kontaktflate mot fastlegekorpset og danne grunnlaget for en høyere grad av forankring blant fastlegene.