Arkiv‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

PKO konferansen 2014

lagt inn 25. jun. 2014, 06:58 av Jan Robert Johannessen   [ oppdatert 25. jun. 2014, 07:18 ]

Samhandling for fremtiden. Inspirasjon til nye initiativ. Inspirasjon fra lokalt til nasjonalt nivå.


Dato: 3. og 4. september 2014

Sted: Rica Hell hotell som er 3-400 m fra flyplassen på Vernes/Trondheim 

Godkjenning: 15 timers klinisk emnekurs.

Påmelding: lenke til NSH sine sider der du finner påmeldingsinformasjon


Program


Samhandling for fremtiden. Inspirasjon til nye initiativ. Inspirasjon fra lokalt til nasjonalt nivå.

 

PROGRAM

Onsdag 3. september

 

10.15 – 10.30     Åpning ved Arne Flaat, direktør Helse Nord-Trøndelag.

10.30 – 11.15     Hans Michael Arentz Waaler, overlege distriktsmedisinsk senter Stjørdal og Ove Borelly, fastlege i Selbu. «Samhandling med fastleger og psykiatriske sykepleiere i Nord-Trøndelag.»

11.15 - 12.00      Terje Engan, onkolog i Rissa. «Samhandling med førstelinjetjenesten om kreftpasienter.»

12.00 - 12.45      Jens Rubak, fastlege Aarhus og praksiskoordinator Region Midt Jylland. «Status i den danske praksiskonsulentordningen og råd til hvordan utvikle den norske praksiskonsulentordningen»

12.45 – 13.30     Lunch

13.30 – 14.15     Bergljot Kolkmeier, fastlege Levanger og praksiskonsulent v. kir. avd. v. Sykehuset Levanger. «Resultater fra undersøkelsen om reinnleggelser på kir. avd. v. Sykehuset Levanger» og «smerteskrinet for allmennlegene i Nord-Trøndelag.»

14.15 – 14.25     Per Johan Askim, praksiskoordinator Diakonhjemmet i Oslo. «FACT team»

14.25 – 14.55     Erik Shetelig, fastlege Østerås og Eirik Nesset, fastlege Asker og praksiskonsulenter     ved Bærum sykehus. Resultater fra prosjektet reinnleggelser ved hjertesvikt 010513-010614.

14.55 – 15.05     Kaffe

15.05 – 16.00     Tone Haugan, prosjektleder. «Presentasjon av Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag.»

16.00 – 18.00     Jo Magne Ingul, psykolog og Jan Egil Wold, overlege i barne- og ungdomspsykiatri. Resultater fra skolehelseprosjektet i Nord-Trøndelag og nytteverdien av dette for allmennlegene.

 

19.30     Aperitiff

20.00     Middag med Levangeroktetten

 

 

 

Torsdag 4. september

 

08.00 – 08.20     Odd Kvamme, fastlege Stord og praksiskoordinator Helse Fonna. «Erfaringer fra gjennomført prosjekt 2013 og tanker om samordning fastleger-sjukehus-kommune.»

08.20 – 08.50     Carl Platou, overlege indremedisin og Paul Fuglesang, overlege ortopedi, Sykehuset Levanger. «Utfordringer for sykehuset ved utskrivelse av pasienter til kommunene».

08.50 – 09.20     Tor Aam, samhandlingsdirektør ved St. Olavs hospital. «Kritisk søkelys på PKO ordningen.»

09.20 – 09.50     Trygve Kongshavn, fastlege Drammen og avdelingssjef for praksiskonsulentordningen i Vestre Viken. «Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre.» og «Status for overføring av polikliniske pas. i Vestre Viken.

09.50 – 10.10     Kaffe

10.10 – 10.25     Per Johan Askim, praksiskoordinator Diakonhjemmet i Oslo. «Onkologi og palliasjon i  allmennpraksis»

10.25 – 11.00     Tommy Aune Rehn, fastlege Levanger og Morten Hofstad, fastlege i Namsos. «Samhandlingsjokerne i Nord-Trøndelag. Resultater fra ønskene fra primærlegene til bedre samhandling»

11.00 – 11.30     Harald Hauge, fastlege Bergen og praksiskoordinator Haukeland sykehus. «Innføring av e-resept i foretak og hos fastleger.»

11.30 – 12.15     Lunch

12.15 – 14.00     Steinar Krogstad, psykiater og leder for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. «Samfunnsmedisinske utfordringer for fremtiden.»

Slutt og vel hjem.


Comments