Arkiv‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

PKO fagdag 2013

lagt inn 9. feb. 2014, 07:18 av Jan Robert Johannessen   [ oppdatert 3. apr. 2014, 23:42 ]
PKO fagdag ble arrangert 20.november. Her finner du presentasjonene som ble holdt. Klikk på lenkene i programmet for å få lastet dem ned.

Program:

kl. 09.00 Registrering og kaffe

kl. 09.30 Velkommen v/ Trygve Kongshavn, PKO ved Vestre Viken, Drammen sykehus

              og Halfdan Aas, fagdirektør ved Vestre Viken

kl. 09.45 Likeverdig samarbeid mellom primærleger og spesialister: Hva kan vi

               lære og hvordan kan vi handle? Presentasjon av doktorgradsarbeid

               v/ Olav Thorsen, PKO ved Helse Stavanger, Stavanger universitetsykehus

kl. 10.30 Samhandlingsreformen.

               Krav og forventninger om hvordan primærleger og spesialister skal

               samarbeide om ny arbeidsdeling i helsetjenesten

               v/ Jon Helle, visepresident i Den norske legeforening og leder i

               Overlegeforeningen

               Kjell Maartman-Moe, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

kl. 11.30 Paneldebatt, ledes av Harald Hauge, PKO ved Helse Bergen, Haukeland

              universitetssykehus

kl. 12.00 Lunsj

kl. 12.45 Å ha, ta og overlevere ansvar i pasientbehandling. Hva pålegges

              helsepersonell, og hvilket ansvar kan pasienten selv få?

              v/ Gorm Are Grammeltvedt advokat og spesialrådgiver i Den norske legeforening,

              Jus og Arbeidsliv

kl. 13.30 Trygge medisiner!

               Status i pasientsikkerhetskampanjen

               v/ Morten Finckenhagen, PKO ved Vestre Viken, Bærum sykehus

               Prosjekt e-resept Helse Vest

kl. 14.15 Pause

kl. 14.30 Gode eksempler på PKO-arbeid i pasientforløp (10-15 min innlegg)              

  1.    Reinnleggelsesprosjektet Vestre Viken PKO Bærum sykehus Erik Shetelig/Eirik Nesset
  2.     Fellesinformasjon om PKO til fastlegene – erfaringer fra PKO SiV Carl Morten Levy
  3.      TIP - Tidlig intervensjonspoliklinikken for psykoser – sykehuset Telemark Astrid Emhjellen
  4.     PORS-prosjektet (Pasientstyrt Opppfølging ved Revmatisk Sykdom) St Olav Hospital Pål Kristensen

kl. 15.30 Ny veileder for PKO. Hva sier den om PKO’s rolle og muligheter?

               v/ Harald Hauge, PKO ved Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus

              Spørreskjema for innsamling av innhold til PKO verktøykassen

              v/ Jan Robert Johannessen Stavanger US

               PKO’s rolle vedrørende overføring av polikliniske oppgaver fra sykehus

til fastleger - samhandlingsreformen

               v/ Trygve Kongshavn, PKO ved Vestre Viken, Drammen sykehus

               Utfordringer i den praktiske organiseringen av PKO ute i de ulike HF.

               Hva er ønskelig? Hva er mulig?

               v/ Morten Engzelius, PKO ved Vestre Viken, Bærum sykehus og

kl. 16.30  Slutt – god tur hjem!

Comments