Arkiv‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Regional fagdag 6.mars 2015

lagt inn 10. feb. 2015, 23:06 av Jan Robert Johannessen   [ oppdatert 10. feb. 2015, 23:07 ]

Fredag 6. mars arrangerer vi regional PKO fagdag som Helse-Bergen / PKO er ansvarlig for. Målgruppen er praksiskonsulenter i helse- Stavanger, helse-Fonna, helse-Bergen og helse-Førde. I tillegg til planleggere / ledere i de aktuelle foretak og kommuner.

Kommuneoverleger i helse-Bergen sitt nedslagsfelt er også inviterte samt Fylkeslegen i Hordaland.

 

Helsedirektoratet  kommer med 2 representanter der det ene av emnene er «kjernejournal» og det andre emnet er «Dialogmelding fastlege – pasient.»  Vi vil også løfte frem «Dialogmelding sykehus – fastlege» . Et annet hovedtema er «Pakkeforløp kreft»

PROGRAM  FOR  REGIONAL PKO FAGDAG 6. MARS 2015:


Kl. 09.00               Velkommen  - åpning ved vise adm dir Anne Sissel Faugstad

Kl.09.10                :Tema: »Frittstående Digital dialogmelding fastlege – sykehus»  Anne Bjørlykke Helse Vest IKT, Styringsgruppens leder 

Kl.09.40                «Digital dialog melding fastleger – pasient «  Gina Lind Seniorrådgiver 
                                Avdeling kjernejournal og e-resept, Divisjon eHelse og IT- Helsedirektoratet

Kl. 10.20               PAUSE

Kl. 10.30 Tema:  «Kjernejournal» Ragnhild Bamrud  Seniorrådgiver

Avdeling kjernejournal og e-resept, Divisjon eHelse og IT- Helsedirektoratet

Kl. 11.20:             Tema:  «Epikrisen – viktig samhandlingsverktøy»  FOU avd Haukeland 

Universitetssykehus med praksiskonsulentene i helse-Bergen.

Kl. 12.00:             LUNSJ 

Kl. 12.45:             Tema:  «Pakkeforløp kreft»  Seksjonsleder Pål Ove Vadset  FOU avdelingen og 

Overlege Dagfinn Markussen ved Diagnostisk senter/Mottaksklinikken – Haukeland 

Universitetssykehus

Kl. 13.45               Gruppearbeid

Kl. 14.30               Pause 

Kl  14.45               DiaFOTo prosjekt - Forskningsgruppen DiaBEST - Innleder 

førsteamanuensis Marjolein M Iversen

(DiaBEST består av forskere fra Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Prosjektene i 

forskningsgruppen bidrar til kunnskapsutvikling og implementering av kunnskapsbasert praksis innen diabetesomsorgen. 

Gruppen ledes av professor Marit Graue ) 

Kl. 15.15:             Tema: PKO nasjonalt og lokalt. Utfordringer i dag og for fremtiden.

(PKO-råd / stillingsstørresler / tilknytning av PKO til NSH +++)

Kl. 15.50               Takk for i dag

Kl. 16.00:             Slutt
Påmelding sendes til:  harald.hauge@helse-bergen.no

Sted: Gamle sykepleiehøgskolens lokaler  i Haukelandsbakken bak sentralblokken.

Ingen påmeldingsavgift og kurset er søkt som tellende timer for allmennmedisin med 8 kurspoeng.
Comments