Arkiv‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Fagdag 2017 Gardermoen

lagt inn 14. aug. 2017, 03:39 av Jan Robert Johannessen   [ oppdatert 13. nov. 2017, 08:34 ]

PROGRAM

Nasjonal fagdag for praksiskonsulenter

STED: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

TID: TORSDAG 2. NOVEMBER

Møteledere: Før lunsj: Trygve Kongshavn Etter lunsj: Jan Morten Engzelius


Fagdag for praksiskonsulenter, 2. november 2017

 

kl. 08.30          Registrering kaffe og te

kl. 09.00          Velkommen til samling! Trygve Kongshavn, leder for PKO ved Vestre Viken

kl. 09.05         Henvisning til rehabilitering/ Rettighetsvurdering av henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten
Håvard Hagen Vika, PKO ved Vestre Viken
Lars Nysether, overlege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Helse Sør-Øst, Regional koordinerende enhet

kl. 09.40         Hvordan ser NFA på PKO som bidragsyter i utvikling av god samhandling? Hva ønsker NFA å oppnå med etablert «fagruppe for samhandling?»

Petter Brelin, leder av Norsk forening for almennmedisin
           Bente Thorsen, samhandlingsoverlege ved Oslo universitetssykehus

kl. 10.15         Prosjekt «Kvalitet i e-resept»
                       Hans Nielsen Hauge, faglig rådgiver i Direktoratet for e-helse

kl. 10.45         Pause

kl. 11.00         Trygg utskrivning

Anita Husveg, PKO-leder for hele Helgelandssykehuset, og PKO ved sykehusenhet Mo i Rana

Trygve Kongshavn, leder for PKO Vestre Viken
Berit Marie Flønæs, Vestre Viken, helsefagavdelingen

 

kl. 11.45         Pakkeforløp psykisk helse og rus,
                       Helsedirektoratet

kl. 12.15         Skal alle med vonde knær opereres?
May Arna Risberg, Professor ved Norges Idrettshøyskole, seksjon for idrettsmedisinske fag

                      Lars Engebretsen, professor i ortopedi ved Universitetet i Oslo

Kl. 13.00        Lunsj

                      Møteleder: Jan Morten Engzelius, spesialrådgiver i Helse Sør-Øst

Kl. 13.45        Digitale dialogmeldinger sykehus-fastleger

                      Harald Hauge, PKO ved Helse Vest

kl. 14.15         PKO nasjonal konferanse 2018/kort referat fra PKO arbeidsutvalgsmøter i 2017
Anita Husveg, PKO-leder for hele Helgelandssykehuset, og PKO ved sykehusenhet Mo i Rana
Jan Morten Engzelius, spesialrådgiver i Helse Sør-Øst

kl. 14.30         Pause

kl. 14.45         Integrerte helsetjenester – bedre utnyttelse av ressurser?

                       Ole Tjomsland, direktør i Helse Sør-Øst, medisinsk og helsefaglig analyse

Kl. 15.30         Oppgaveglidning/oppgavefordeling

                       Harald Hauge, PKO ved Helse Vest

kl. 16.15         Slutt

Ċ
Jan Robert Johannessen,
8. nov. 2017, 06:43
Ċ
Anita.pdf
(853k)
Jan Robert Johannessen,
8. nov. 2017, 06:43
Ċ
Jan Robert Johannessen,
8. nov. 2017, 06:43
Ċ
Jan Robert Johannessen,
8. nov. 2017, 06:43
Ċ
Jan Robert Johannessen,
8. nov. 2017, 06:44
Ċ
Hans.pdf
(650k)
Jan Robert Johannessen,
8. nov. 2017, 06:44
Ċ
Jan Robert Johannessen,
8. nov. 2017, 06:44
Ċ
Jan Robert Johannessen,
8. nov. 2017, 06:44
Ċ
Jan Robert Johannessen,
8. nov. 2017, 06:44
Ċ
Jan Robert Johannessen,
8. nov. 2017, 06:44
Ċ
Jan Robert Johannessen,
8. nov. 2017, 06:44
Ċ
Jan Robert Johannessen,
13. nov. 2017, 08:34
Ċ
Jan Robert Johannessen,
8. nov. 2017, 06:44
Ċ
Jan Robert Johannessen,
8. nov. 2017, 06:44
Ċ
Jan Robert Johannessen,
8. nov. 2017, 06:44
Comments