Arkiv‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Fagdag 2015

lagt inn 15. sep. 2015, 14:12 av Jan Robert Johannessen   [ oppdatert 9. des. 2015, 05:45 ]

PKO fagdag 5. nov 2015

Sted  : Raddison Blue airport  (kort gangavstand fra terminalbygget Gardemoen)

Tid: 09.00 – 17.00

Påmelding: klikk her (NSH påmeldingsside) (Stengt)

Foredragene finner du her

0900: Registrering kaffe og te

0930: Velkommen v/ Trygve Kongshavn, leder PKO Vestre Viken HF

0935: Stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten. 

Innledere: 

Petter Øgar, Ekspedisjonssjef, HOD (20min)

Kari Sollien, Leder av Allmennlegeforeningen, Dnlf (20 min) 

+ 20 min diskusjon


1035: Pakkeforløp for kreft. Erfaringer så langt. Fastlegenes bruk av ordningen? 

Fortrenger pakkeforløpene andre pasientgrupper når det gjelder diagnostikk og 

behandling? Kapasitetsutfordringer i spesialisthelsetjenesten? 

Gro Sævil Haldorsen, Prosessleder, HSØ-RHF 

30 min innlegg + 15 min diskusjon 

(Intro v/ Trygve Kongshavn)


1120: Pause

1135: PKO – fremtid forankring og utvikling.

Dr. med. Odd Jarle Kvamme, Leirvik legekontor, Stord

Spes. i Allmennmedisin Harald Hauge, Leder PKO Helse Bergen

Spes. i Allmennmedisin Jan Morten Engzelius, Spesialrådgiver, HSØ-RHF


1220: ”Snakke-sammen/strategisk lunsj” (Intro v/ Jan Morten Engzelius.) 

Stikkord: Organisering, dimensjonering, drift, erfaringer, frustrasjoner, 

forbedringsforslag, gode eksempler. 


1315: Oppsummering lunsj (Intro v/ Harald Hauge)

1410: Overbehandling. Variasjon.  

Ole Tjomsland, Direktør Kvalitet og Fagområder, HSØ-RHF

(Intro v/ Jan Morten Engzelius)


1500: Pause

1515: Nytt fra PKO regionene / Pågående eller avsluttede prosjekter PKO.

(Intro v/ Trygve Kongshavn)


1700: Slutt

Comments