Arkiv‎ > ‎

Nyheter


Invitasjon Nasjonal PKO-konferanse 2018

lagt inn 12. jan. 2018, 07:12 av Jan Robert Johannessen   [ oppdatert 23. jul. 2018, 01:14 ]

Fagdag 2017 Gardermoen

lagt inn 14. aug. 2017, 03:39 av Jan Robert Johannessen   [ oppdatert 13. nov. 2017, 08:34 ]


PROGRAM

Nasjonal fagdag for praksiskonsulenter

STED: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

TID: TORSDAG 2. NOVEMBER

Møteledere: Før lunsj: Trygve Kongshavn Etter lunsj: Jan Morten Engzelius


Fagdag for praksiskonsulenter, 2. november 2017

 

kl. 08.30          Registrering kaffe og te

kl. 09.00          Velkommen til samling! Trygve Kongshavn, leder for PKO ved Vestre Viken

kl. 09.05         Henvisning til rehabilitering/ Rettighetsvurdering av henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten
Håvard Hagen Vika, PKO ved Vestre Viken
Lars Nysether, overlege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Helse Sør-Øst, Regional koordinerende enhet

kl. 09.40         Hvordan ser NFA på PKO som bidragsyter i utvikling av god samhandling? Hva ønsker NFA å oppnå med etablert «fagruppe for samhandling?»

Petter Brelin, leder av Norsk forening for almennmedisin
           Bente Thorsen, samhandlingsoverlege ved Oslo universitetssykehus

kl. 10.15         Prosjekt «Kvalitet i e-resept»
                       Hans Nielsen Hauge, faglig rådgiver i Direktoratet for e-helse

kl. 10.45         Pause

kl. 11.00         Trygg utskrivning

Anita Husveg, PKO-leder for hele Helgelandssykehuset, og PKO ved sykehusenhet Mo i Rana

Trygve Kongshavn, leder for PKO Vestre Viken
Berit Marie Flønæs, Vestre Viken, helsefagavdelingen

 

kl. 11.45         Pakkeforløp psykisk helse og rus,
                       Helsedirektoratet

kl. 12.15         Skal alle med vonde knær opereres?
May Arna Risberg, Professor ved Norges Idrettshøyskole, seksjon for idrettsmedisinske fag

                      Lars Engebretsen, professor i ortopedi ved Universitetet i Oslo

Kl. 13.00        Lunsj

                      Møteleder: Jan Morten Engzelius, spesialrådgiver i Helse Sør-Øst

Kl. 13.45        Digitale dialogmeldinger sykehus-fastleger

                      Harald Hauge, PKO ved Helse Vest

kl. 14.15         PKO nasjonal konferanse 2018/kort referat fra PKO arbeidsutvalgsmøter i 2017
Anita Husveg, PKO-leder for hele Helgelandssykehuset, og PKO ved sykehusenhet Mo i Rana
Jan Morten Engzelius, spesialrådgiver i Helse Sør-Øst

kl. 14.30         Pause

kl. 14.45         Integrerte helsetjenester – bedre utnyttelse av ressurser?

                       Ole Tjomsland, direktør i Helse Sør-Øst, medisinsk og helsefaglig analyse

Kl. 15.30         Oppgaveglidning/oppgavefordeling

                       Harald Hauge, PKO ved Helse Vest

kl. 16.15         Slutt

PKO konferansen 2018

lagt inn 17. jan. 2017, 08:43 av Jan Robert Johannessen

PKO konferansen 2018 med tilhørende PKO-leder samling arrangeres i Svolvær. 

Det var først annonsert Bodø men vi har fått mye innspill i ettertid på at eksotiske Lofoten ønskes. 

Vi har landet på datoene ons 6.- fred 8 juni 2018, v Thon Hotell Svolvær. 

Vi legger også opp til mulighet for å delta på felles arrangement  fredag etter konferanseslutt og derfor bookes en del rom frem til lørdag. 

Presentasjonene fra PKO Konferansen i Kristiansand 2016

lagt inn 26. jun. 2016, 11:56 av Jan Robert Johannessen

Nå kan du finne presentasjonene fra konferansen via denne lenken.

Praksiskonsulentkonferansen Kristiansand 1. – 3. juni

lagt inn 14. apr. 2016, 06:04 av Jan Robert Johannessen   [ oppdatert 14. apr. 2016, 06:11 ]

Båttur Kristiansand

 

Årets konferanse for praksiskonsulenter finner sted i Kristiansand 1. – 3. juni 

Åpent for påmelding – meld deg på i dag!
Tid: Onsdag 1. juni – fredag 3. juni

Sted: Scandic Kristiansand Bystranda

 

·         Primærhelsemeldingen – intensjoner og forventninger

·         Involvering av fastleger i samhandlingsreformen

·         E-resept på sykehus – utfordringer med samstemming av legemidler

·         Henviser vi bort det ubehagelige?

·         Fastlegen: sekretær for sykehuset?

·         Akuttmeldingen

·         Bedre samarbeid 1. og 2. linjetjenesten BUP,  Nytt grensesnitt

 


For fullstendig program, informasjon og påmelding se www.nsh.no

Direktelenke


Du er selv ansvarlig for bestilling av hotell – det er høysesong og vi anbefaler deg å booke rom snarest!

 

Vi ønsker dere velkommen til Kristiansand!

 

 

Med vennlig hilsen

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

 

Kine Martinez

Prosjektleder

Mobil: 982 12 762

Kontor: 22 40 25 53

Årsmelding PKO Østfold

lagt inn 11. apr. 2016, 12:57 av Jan Robert Johannessen

Årsmeldingen fra PKO Østfold er klar. Les mer.

Rutiner for ned og opptrapping av Marevan og DOAK ved inngrep/undersøkelser.

lagt inn 29. mar. 2016, 02:52 av Jan Robert Johannessen

PKO Kongsberg sykehus snakket på siste konferanse på Gardermoen om rutiner for ned og opptrapping av Marevan og DOAK ved inngrep/undersøkelser.

 

Det er nå lagt ut en oppdatert rutine som du finner på Vestre Viken / Kongsberg sykehus sine sider for henvisning og oppfølging.Direktelenke til dokumentet

Fagdag 2015

lagt inn 15. sep. 2015, 14:12 av Jan Robert Johannessen   [ oppdatert 9. des. 2015, 05:45 ]

PKO fagdag 5. nov 2015

Sted  : Raddison Blue airport  (kort gangavstand fra terminalbygget Gardemoen)

Tid: 09.00 – 17.00

Påmelding: klikk her (NSH påmeldingsside) (Stengt)

Foredragene finner du her

0900: Registrering kaffe og te

0930: Velkommen v/ Trygve Kongshavn, leder PKO Vestre Viken HF

0935: Stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten. 

Innledere: 

Petter Øgar, Ekspedisjonssjef, HOD (20min)

Kari Sollien, Leder av Allmennlegeforeningen, Dnlf (20 min) 

+ 20 min diskusjon


1035: Pakkeforløp for kreft. Erfaringer så langt. Fastlegenes bruk av ordningen? 

Fortrenger pakkeforløpene andre pasientgrupper når det gjelder diagnostikk og 

behandling? Kapasitetsutfordringer i spesialisthelsetjenesten? 

Gro Sævil Haldorsen, Prosessleder, HSØ-RHF 

30 min innlegg + 15 min diskusjon 

(Intro v/ Trygve Kongshavn)


1120: Pause

1135: PKO – fremtid forankring og utvikling.

Dr. med. Odd Jarle Kvamme, Leirvik legekontor, Stord

Spes. i Allmennmedisin Harald Hauge, Leder PKO Helse Bergen

Spes. i Allmennmedisin Jan Morten Engzelius, Spesialrådgiver, HSØ-RHF


1220: ”Snakke-sammen/strategisk lunsj” (Intro v/ Jan Morten Engzelius.) 

Stikkord: Organisering, dimensjonering, drift, erfaringer, frustrasjoner, 

forbedringsforslag, gode eksempler. 


1315: Oppsummering lunsj (Intro v/ Harald Hauge)

1410: Overbehandling. Variasjon.  

Ole Tjomsland, Direktør Kvalitet og Fagområder, HSØ-RHF

(Intro v/ Jan Morten Engzelius)


1500: Pause

1515: Nytt fra PKO regionene / Pågående eller avsluttede prosjekter PKO.

(Intro v/ Trygve Kongshavn)


1700: Slutt

Odd Kvamme tildelt Legeforeningens kvalitetspris

lagt inn 11. jun. 2015, 14:41 av Jan Robert Johannessen   [ oppdatert 14. jun. 2015, 13:16 ]

Dr. med.  Odd Jarl Kvamme, fastlege og spesialist i allmennmedisin på Stord fikk Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten 2015. 

Kvamme mottok prisen for prosjektet: Samarbeidslege i Stord kommune. Ein metode for samarbeidsutvikling med betre tenestekvalitet.

Gjennom prosjektet har Kvamme, i samarbeid med sykepleier i Stord kommune Mona Yvonne Lothe, bidratt til bedre koordinering av kommunale helsetjenester for hjemmeboende kroniske pasienter 
med sammensatte lidelser ved å etablere nye rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykepleiere. Prisen er på 50 000 kroner. 

Les prosjektbeskrivelsen i PKO-Verktøykassen

Regional fagdag 6.mars 2015

lagt inn 10. feb. 2015, 23:06 av Jan Robert Johannessen   [ oppdatert 10. feb. 2015, 23:07 ]

Fredag 6. mars arrangerer vi regional PKO fagdag som Helse-Bergen / PKO er ansvarlig for. Målgruppen er praksiskonsulenter i helse- Stavanger, helse-Fonna, helse-Bergen og helse-Førde. I tillegg til planleggere / ledere i de aktuelle foretak og kommuner.

Kommuneoverleger i helse-Bergen sitt nedslagsfelt er også inviterte samt Fylkeslegen i Hordaland.

 

Helsedirektoratet  kommer med 2 representanter der det ene av emnene er «kjernejournal» og det andre emnet er «Dialogmelding fastlege – pasient.»  Vi vil også løfte frem «Dialogmelding sykehus – fastlege» . Et annet hovedtema er «Pakkeforløp kreft»

PROGRAM  FOR  REGIONAL PKO FAGDAG 6. MARS 2015:


Kl. 09.00               Velkommen  - åpning ved vise adm dir Anne Sissel Faugstad

Kl.09.10                :Tema: »Frittstående Digital dialogmelding fastlege – sykehus»  Anne Bjørlykke Helse Vest IKT, Styringsgruppens leder 

Kl.09.40                «Digital dialog melding fastleger – pasient «  Gina Lind Seniorrådgiver 
                                Avdeling kjernejournal og e-resept, Divisjon eHelse og IT- Helsedirektoratet

Kl. 10.20               PAUSE

Kl. 10.30 Tema:  «Kjernejournal» Ragnhild Bamrud  Seniorrådgiver

Avdeling kjernejournal og e-resept, Divisjon eHelse og IT- Helsedirektoratet

Kl. 11.20:             Tema:  «Epikrisen – viktig samhandlingsverktøy»  FOU avd Haukeland 

Universitetssykehus med praksiskonsulentene i helse-Bergen.

Kl. 12.00:             LUNSJ 

Kl. 12.45:             Tema:  «Pakkeforløp kreft»  Seksjonsleder Pål Ove Vadset  FOU avdelingen og 

Overlege Dagfinn Markussen ved Diagnostisk senter/Mottaksklinikken – Haukeland 

Universitetssykehus

Kl. 13.45               Gruppearbeid

Kl. 14.30               Pause 

Kl  14.45               DiaFOTo prosjekt - Forskningsgruppen DiaBEST - Innleder 

førsteamanuensis Marjolein M Iversen

(DiaBEST består av forskere fra Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Prosjektene i 

forskningsgruppen bidrar til kunnskapsutvikling og implementering av kunnskapsbasert praksis innen diabetesomsorgen. 

Gruppen ledes av professor Marit Graue ) 

Kl. 15.15:             Tema: PKO nasjonalt og lokalt. Utfordringer i dag og for fremtiden.

(PKO-råd / stillingsstørresler / tilknytning av PKO til NSH +++)

Kl. 15.50               Takk for i dag

Kl. 16.00:             Slutt
Påmelding sendes til:  harald.hauge@helse-bergen.no

Sted: Gamle sykepleiehøgskolens lokaler  i Haukelandsbakken bak sentralblokken.

Ingen påmeldingsavgift og kurset er søkt som tellende timer for allmennmedisin med 8 kurspoeng.

1-10 of 36