Praksiskonsulentoversikt

Kontaktinformasjon og en oversikt over ansvarsområder og kompetansefelt for den enkelte praksiskoordinator.

Fagområder


Informasjonen er innhentet gjennom en spørreundersøkelse sendt ut via Praksiskoordinatorene høsten 2014 / vår 2015.

Den gir deg kontaktinformasjon og tips om hvem som har jobbet eller jobber med ulike tema innen PKO arbeidet.

Du får linken til oversikten av din praksiskoordinator. 

Oversikten er under oppbygging og inneholder 43 oppføringer per mars 2015. 
Comments