Helse Stavanger

Status for PKO arbeidet rundt pakkeforløpene i Stavanger.
Vi har laget en fast link/banner til en oversiktsside om pakkeforløpene i Praksisnytt.

Oversiktsiden inneholder en opplisting de lanserte pakkeforløpene med tabellarisk oversikt over linker til veildere, kortveiledere, lokal tilleggsinformasjon og link til pasieninformasjonen som skal deles ut når man henviser til pakkeforløp.

Comments