AHUS: dialogmøteserie

Tips til praksiskonsulentaktivitet under innføringen av Pakkeforløp:

Ahus inviterer fastleger, kommuneoverleger og sykehjemsoverleger i opptaksområdet til dialog rundt implementeringen av nasjonale pakkeforløp for kreft på Ahus. 

Det er laget Program dialogmøteserie for to møter. En vil blant annet presentere erfaringer som er gjort samt gjennomgå diagnoseveilederne. Det settes av god tid til diskusjon. Første møte avholdes 2.juni, det siste 8.9. Møteserien er søkt godkjent som tellende med 8 poeng til spesialistutdannelsen i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Det er også søkt godkjenning for kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.

Comments