Opplæring nye PKO

Innføring for nyansatte praksiskonsulenter
Ta kontakt med redaktøren om du har en mal eller dokument som kan brukes som eksempel for andre HF som ønsker å lage en innføring for sine nyansatte.
Comments