PKO- Verktøykassen‎ > ‎Forskning‎ > ‎

Gjennomførte studier med fokus på PKOBakke, Eyolf Aleksander (Master thesis / Masteroppgave2012)
Sammendrag Praksiskonsulentordningen – en studie av praksiskonsulenters erfaringer. Bakgrunn Praksiskonsulentordningen (PKO) er forankret i en avtale mellom De regionale helseforetakene og Legeforeningen fra 2005, hvor ...


Mind the GAP ( 16.juni 2008)
Materoppgave i Endringsledelse
Samfunnsvitenskaplig institutt, Universitetet i Stavanger
Vanja Risanger

En evaluerende case studie av Praksiskonsulentstudien (PKO) ved SUS,
Helse Stavanger HF
Masteroppgave Endringsledelse
Inst. for medie-, kultur- og samfunnsfag
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger
Oddveig Margrete Ytreland Vistnes
Comments