Kronikersidene‎ > ‎

CSF/ ME rutine SUS


Publisert Praksisnytt mai 2015

Utrednings- og behandlingstilbud ved Kronisk utmattelses syndrom (CFS/ME) hos voksne

Utredning og diagnostisering:

Utredningen og diagnostisering av CFS/ME hos voksne bør kunne utføres av fastlegen. Diagnosen er en eksklusjonsdiagnose og bør kun stilles når diagnosekriteriene er oppfylt. 

Klinisk erfaring tilsier at det bør gjøres en bred utredning når en mistenker CSF/ME. Se NEL eller Helsedirektoratets CFS/ME veileder. 

Ved uklare differensielle problemstillinger kan fastlege henvise til SUS for å komplettere utredningen, men dette er ikke nødvendig for at diagnosen CSF/ME stilles.

Pasienter som henvises SUS med spørsmål om CFS/ME vil først bli satt opp til en vurdering av psykolog/ psykiater. Det er derfor ønskelig at MADRS score oppgis i henvisningen. 

Pasienter som ikke har en psykisk lidelse som forklarer utmattelsen vil bli satt opp på time hos nevrolog eller indremedisiner for diagnostisk avklaring, ved SUS vil man bruke Canada-kriteriene for å stille diagnosen.

For å unngå lang utredningstid og lange ventelister er det ønskelig at en del av utredningen er gjort før henvisning sendes SUS - lenke.  

Rehabilitering når diagnosen er stilt:

Alle pasienter som får diagnosen G93.3 Postviralt utmattelsessyndrom vil få tilbud om henvisning til poliklinisk rehabilitering ved tverrfaglig CFS/ME poliklinikk,  ved Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa. Her vil det være fokus på symptomrettet og mestringsorientert rehabilitering. Fastleger kan også henvise direkte hit.

Andre pasientrettede tilbud:

Det vil fortsatt være CFS/ME kurs ved Lærings og Mestrings-senteret.

Andre eksisterende tilbud for pasienter diagnostisert med CFS/ME er Frihamnsenteret iSkånevik, som har et behandlingsprogram spesielt utarbeidet for CFS/ME. Fastlege kan henvise direkte til Frihamnsenteret.


Forslag til utredning hos fastlegen