Fagområder‎ > ‎Barn‎ > ‎

Omskjæring

Aldersgrense for rituell omskjæring av «guttebarn»
Kilde: Hege Rolstad Skjæveland. Avd.sykepl. (spes.avd.)/ ass avd. sjef kirurgisk avdeling

Innhold

  Ingen overskrifter.


  Urologisk seksjon ved SUS tilbyr rituell omskjæring av gutter. 

  Inngrepet utføres i generell anestesi på dagkirurgen på Hillevåg (Kart)

  Barnet må være over 3 år:
  Grunnet risiko for komplikasjoner til anestesi hos de yngste barna settes aldersgrense for å få utført inngrepet til minst tre år. 

  Dette er i tråd med anbefaling fra Helse Vest og er OGSÅ praksis ved HUS. 

  Erfaringsmessig er det imidlertid enda bedre om en utsetter inngrepet enda litt lenger, til de er fem - seks år gamle, både i forhold til anestesi, kirurgisk prosedyre og ikke minst barnets opplevelse. Urologisk seksjon vil derfor be fastlegene vente med å henvise gutter for rituell omskjæring til de er minimum tre, og aller helst til de er fem - seks år gamle. 

  Henvisninger på guttebarn under 3 år vil bli returnert med tilsvarende begrunnelse hvor man samtidig ber om ny henvisning TIDLIGST 3 måneder før barnet fyller 3 år.

  Kortversjon

  Barn > 3 år kan henvises 

  Man bør helst vente til de blir 5-6 år