Hastegrad

Om bruk av riktig hastegrad på henvisininger
Kilde: 


De ulike EPJ har nå mulighet for å velge ulike hastegrader når man skal sende elektronisk henvisning.


Hastegradene som er i bruk per okt 2015:

  • Øhjelp (skiller henvisningen ut i en egen innboks som også akuttmottaket har tilgang til)
  • Pakkeforløp kreft (skiller henvisningen ut i en egen innboks slik at den får riktig prioritet ved dokumentmottaket)
Seksjon for henvisningsdokumentasjon svarer på hva som skjer med henvisninger som ikke er merket riktig:

 

Spesielt når man ikke merker med prioriteten Øhjelp: kommer ikke henvisninger frem i tide til mottakslegen? Havner den i feil innboks - f.eks en prioriteringsinnboks på en poliklinikk? 


Alle henvisninger blir rutet inn til seksjon for henvisningsdokumentasjon, vi har forskjellige arbeidsgruppe hvor disse legger seg alt etter hva en velger som tjeneste og hastegrad. Vi har en arbeidsgruppe hvor ØH henvisningene kommer inn (dersom en velger ØH/ umiddelbart som hastegrad), denne arbeidsgruppen har også ansatte ved akutt mottak på SUS tilgang til og kan hente henvisningene derfra. Dersom henviser ikke velger hastegrad ØH/umiddelbart, vil henvisningen legge seg der hvor vi får inn elektive henvisninger, disse vil ikke ansatte i mottak se i noen arbeidsgruppe, men kan hente dem fra journalen.

 

Når det gjelder Pakkeforløp vil jeg anta at det blir liggende med vanlig prioritet i en innboks hvis man ikke merker den korrekt og at riktig prioriteringsmerking løfter den i prioritet?


Vi i seksjon for henvisningsdokumentasjon har 24 timer på oss til å sende videre henvisninger som blir mottatt hos oss. Det er for lenge i forhold til pakkeforløp, de ønsker vi skal bli sendt videre så fort så mulig. Dersom henviser velger hastegrad "Pakkeforløp" vil vi kunne sortere disse henvisningene ut og få dem sendt videre så fort det lar seg gjøre. Dersom en ikke velger hastegrad «Pakkeforløp» og det kun står skrevet i henvisningen, vil vi sikre riktig registrering, men da kan den bli liggende inntil 24 timer, da vi mottar et stort volum av henvisninger pr. dag.