דף הבית‏ > ‏

אודות בית הספר

  

                                                                                                                                                                      
 בית הספר אזורי "נוף גליל" 
קבוץ פרוד ד.נ. בקעת בית הכרם מיקוד  20110
טל'  6991091 - 04 ,04 - 6987255    ,  פקס - 04-6987340