דף הבית‏ > ‏

אודות בית הספר

  

                                                                                                                                                                      
 בית הספר אזורי "נוף גליל" 
קבוץ פרוד ד.נ. בקעת בית הכרם מיקוד  20110
טל'  6991091 - 04 ,04 - 6987255    ,  פקס - 04-6987340
בית הספר שוכן על גבעה יפהפייה, צופה לכנרת בלב חורש גלילי בשכנות לנחל פרוד.
בית הספר "נוף גליל" הוא בית ספר ממלכתי אזורי השייך למועצה אזורית "מרום גליל".
בית הספר משרת את אוכלוסיית התלמידים מאזור דרום המועצה, והיישובים המזינים אותו הינם:
כפר חנניה,שזור,חזון, טפחות, ענבר, פרוד, אמירים, שפר , כפר שמאי וקדיתא.
בבית הספר לומדים 173 תלמידים בשבע כיתות אם. (כולל כתת חנ"מ-לקויות למידה)
אוכלוסיית התלמידים היא הטרוגנית ומגוונת ומשקפת את החברה הישראלית: ישובים קהילתיים,
מושבים,קיבוצים,דתיים וחילוניים.
בביה"ס 32 אנשי צוות (עובדי משה,קרן קרב, קרן רש"י, עובדי מנהלה).
בבית הספר פועלת הרפורמה בחינוך "אופק חדש" .
בית הספר מכיר במארג המורכב של החברה הישראלית בכלל, הגליל בפרט ו"מרום הגליל" במיוחד.
ביה"ס הוא מיקרוקוסמוס אנושי של החברה ובהתאם לכך מוגשים לילד "בנוף גליל" התכנים הלימודיים
בסגנונות למידה מגוונים, אשר אנו מניחים כי יאפשרו לו להוציא מן הכוח אל הפועל את יכולתו ויפתחו
יצירתיות בחשיבה הנחוצה כדי להתמודד עם המציאות המשתנה בעידן המודרני.
כלים אלו יפתחו אצל הילד חוסן חברתי, הסתגלות לחברה משתנה ויעצימו את יכולתו.
ביה"ס יעודד ויטפח ילד סקרן בעל השקפת עולם רחבה המקבל את האחר ומחוייב לקהילה. 
 
מעלותיו של בית הספר 
*בית ספר אינטימי המתאפיין ביחס אישי של התלמיד עם צוות ביה"ס המוביל להכרות משמעותית במגוון היבטים:
                                    לימודי, חברתי, רגשי ומשפחתי.                                                                                                                  

  הכרות זו מאפשרת לנו בניית תכנית                        לימודים מותאמת ותמיכה המותאמת לצורכי התלמיד.                                                      

  •                                  *טיפול משמעותי בפרט.
  •                                  *צוות הוראה  וותיק מיומן ומנוסה לצד צוות                                              הוראה צעיר.
  •                                  *למידה בשיטות הוראה מגוונות.
  •                        *צוות לומד ומתפתח (ימי הדרכה ,                 השתלמויות, למידת עמיתים).
  •                                  *מתן מענה לשונות באמצעות הוראה דיפרנציאלית.
  •                                  *רמת הישגים גבוהה. תוצאות מבחני המיצ"ב הנם מעל הממוצע הארצי.
  •                                  *חינוך ערכי חברתי ותרבותי מגוון.
  •                                  *עבודה משמעותית עם הנהגת ההורים הבית ספרית. 

יעדי ביה"ס

1.    העמקת החינוך לערכים.

2.    מניעת אלימות ועיצוב אקלים חינוכי מיטבי.

3.    הגברת המודעות, האחריות והתרומה למען קיימות הסביבה ולאורח חיים פעיל ובריא.         

4.    שיפור ההישגים הלימודיים.

5.    קידום החינוך למצוינות, חדשנות ויזמות.

6.    צמצום פערים לימודיים וחברתיים, הגברת כוח ההתמדה וטיפול בילדים בסיכון.

         7. פיתוח ההון האנושי לצורך השבחת איכות ההוראה, הלמידה והניהול.

8. תקשוב מערכת החינוך והתאמתה לעידן הדיגיטלי של המאה ה-21.

9. טיפוח מצוינות ארגונית ושיפור איכות השירות.


תקנון ביה"ס

 

תקנון בי"ס "נוף גליל" הוא מקבץ של תקנות (הנגזרות מחוזר מנכ"ל), שנועדו לאפשר לכולנו ללמוד וללמד בכבוד הדדי.


שמירה על הכללים ואכיפתם ע"י כל באי בית הספר תאפשר מוגנות, אווירה נעימה


ואקלים חינוכי מיטבי.

 
"בנוף גליל" לוקחים אחריות וחשים מוגנות"

 

מצורף התקנון לעיונכם