הודעות "נוף גליל"
טקס ראש השנה כיתה ב


ריקוד טקס ראש השנה
טקס פתיחת שנה:

טקס פתיחת שנהמפגש היכרות חונכות:

מפגש היכרות חונכות