ברוכים הבאים לבית ספרנו(לצפייה מיטבית באתר יש להיכנס דרך כרום)

הודעות "נוף גליל"

                                                   

טו בשבט כיתה א-1
השבוע הלאומי לגלישה בטוחה תשע"ז
השנה, האירוע  צויין בתאריכים 5-10 בפברואר 2017

ויוקדש לנושא "עושים שינוי בחברה – וברשת מושיטים יד לעזרה". 
ילדים ובני נוער נמצאים ברשת זמן ממושך ועל פי רוב יהיו הראשונים שיראו ויוכלו 

לדעת האם חבריהם זקוקים לעזרה. 
לכן, יש לחזק בקרב התלמידים את המסר כי באפשרותם לפנות לעזרה ולעזור לאחרים. 
בנוסף, חשוב כי המבוגרים ידעו לאתר ולזהות סימנים של פגיעה ויהוו כתובת לפניה.​
נטיעות תשעזשבוע גלישה בטוחה