(מומלץ להכנס לאתר דרך גוגל chrome )

הודעות "נוף גליל"

יום בטיחות בדרכים תשע"ו


מדי שנה, השבוע הלאומי לגלישה בטוחה מוקדש לשימוש בטוח,

נבון ואחראי באינטרנט בקרב ילדים ובני נוער בישראל.

בשנת תשע"ו יתמקד השבוע הלאומי במסר: "30 שניות למחשבה לפני שיתוף והפצה"

בטיחות באינטרנט תודה לחיים השוטר

שבוע אינטרנט בטוח
האירוע יצוין בשבוע שבין 7.2.16 עד 12.2.16
"נוף גליל" נוטעים עצי הדר. תודה רבה ליוגב זינגר על הובלת הנטיעות.

בית ספר נוף גליל והנהגת ההורים
 מחבקים את אוכלוסיית גיל הזהב בט"ו בשבט תשע"ו

כיתה ב'1 מסכמת מחצית בסימן ט"ו בשבט וערך חודש האחריות