Indsatsområder 2015:

Udviklingsprojekter:
Deltagelse i FIP - faglig udvikling i praksis med fokus på 
  • innovation som didaktisk greb i samfundsfag
  • kvalitative undersøgelser i samfundsfagsundervisning
  • Digital dannelse og samfundsfag
Deltagelse i udviklingsprojekt om samarbejde mellem samfundsfag og matematik


Foreningens indsatsområder:
Forbedre kommunikationen til medlemmerne både via Facebook og etablering af nyhedsbrev fra foreningen.

Comments