Forlaget Columbus

Forlaget Columbus er forbundet med Foreningen af Lærere i Samfundsfag (FALS). Forlaget udvikler nyt og spændende undervisningsmateriale i tæt samspil med lærere og elever.

Faktisk hed forlaget oprindeligt "Samfundsfagsnyt Forlag" - opkaldt efter foreningens blad. Bestyrelsen i FALS er også repræsenteret i Columbus' fondsbestyrelse. FALS' bestyrelse og fondsbestyrelsen mødes årligt og diskuterer kommende indsatsområder.

http://forlagetcolumbus.dk/ 


Comments