Foreningen af lærere i samfundsfag har fået ny hjemmeside

Kommende begivenheder:

Rejsekursus til Sydamerika

FALS arrangerer i samarbejde med Jesper Hannibal rejser et rejsekursus til Argentina og Bolivia. Der arrangeres møder med NGO’er, politikere, myndigheder, indianere NGO, sigt af aktuel og historisk interesse mf. Interesserede kan lave en forhåndstilmelding til undertegnede på joergen@fals.info. Der tages forbehold for de præcise datoer og prisen. Der er en begrænsning på deltagerantallet og man skal være opmærksom på at der bl.a indgår bjergvandring og overnatning i det fri i programmet. Ressourceperson på turen vil være lærerbogsforfatter og Sydamerika ekspert Niels Boel.  

(Klik her for nærmere oplysninger)

 

                                        --- o0o ---

Indmeldelse - hvorfor??
FORDI du får SamfundsfagsNYT 4 gange om året med faglig inspiration; du får rabat på FALS' kurser; du får gratis adgang til samfundsfag.dk (Forlaget Columbus); du får en regionsrepræsentant tæt på din skole og du giver et bidrag til arbejdet for vores fag og kvaliteten i dit arbejdsliv.

Så skriv en mail til Linda linda@fals.info med følgende oplysninger:
Navn, Skole, Adresse og Mail - så betaler vi det første år!!