Hem‎ > ‎Grundskolan F-5‎ > ‎

Boken om ettorna

Boken om ettorna

Vi som jobbar med ettorna på Hjortsbergsskolan i Falkenberg har fått den stora förmånen att få en egen IPad till varje barn i 1-1-projektet. 
Vi är två klasser med 19 och 22 elever. Det har varit en fantastisk resa att jobba med detta verktyg i skolan. Intresset har varit enormt från elevernas sida och vi som pedagoger har lärt oss mycket nyttigt också.

Några utdrag ur Lgr 11:

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift
- skapande av texter där ord och bild samspelar
- språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken etc
- samband mellan ljud och bokstav
- genom undervisning ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier
- handstil och att skriva på dator.

Vi har hittat en del program som ersätter en del övningar som finns i dagens läromedel, t ex Qnoddarna och Nomp.
Vi har bl a använt oss mycket av appen Skolstil som har talsyntes och är ett bra verktyg för att skriva sig till läsning.
Vi har arbetat mycket i Book Creator med våra elever. De har skapat flera olika sorters böcker som innehåller text, bilder, teckningar, foton och ljudfiler.
Det har varit ett tacksamt verktyg som eleverna snabbt har tagit till sig. De har arbetat mycket självständigt och kommit på egna sätt att skapa på.

Vi har nu jobbat med Ipads i snart två terminer tillsammans med eleverna och tycker att det har varit bra på många sätt:

  • Talsyntesen i Skolstil har varit till stor hjälp för många.
  • De barn som har svårigheter att forma bokstäver med penna har inte tappat intresset för skrivningen (som det annars lätt kan bli) utan har kunnat lägga fokus på själva berättandet  genom att skriva på IPaden. Men även om alla elever har en iPad tränar vi även att skriva med penna och papper.
  • Fördelarna med att ha ett interaktivt verktyg kan vara att instruktioner kan man få auditivt. Jämfört med en vanlig lärobok där man som pedagog behöver förklara oftast mer än en gång. Eleverna kan jobba mer självständigt och får en direkt respons på sitt arbete.
  • Mycket av elevernas arbeten samlas i Ipaden och är överskådligare för både oss pedagoger och elever. Rättningen blir enklare då man kan rätta utifrån en hemsida eller länk.
  • En av de största fördelarna än så länge, är ju själva intresset av att arbeta på en Ipad.

Vi ser Ipaden som ett komplement till den övriga undervisningen så att det inte enbart blir ensamarbete. Vi jobbar mycket två och två och fler ibland. Eleverna är väldigt duktiga på att ge kamratrespons och hjälp till varandra.


Jessika Karlsson
Hjortsbergsskolan
Ljungholmsvägen 29
311 41 Falkenberg

Maila Jessika


Lena Bengtsson
Hjortsbergsskolan
Ljungholmsvägen 29
311 41 Falkenberg

Maila Lena