NP i religion

Jag kallar den här sidan för NP i religion. Men den innehåller även information om det sista arbetsområdet i religion nämligen: "Att leva utan Gud, nya sätt att tro". 
/Heléne

Lektioner

26/4

1. Varför läser vi religionskunskap? Vi såg sammanfattningsfilmer som handlade om: Varför tror människor? Heliga handlingar - religionernas riter. Heliga berättelser - myter och urkunder.  Manligt och kvinnligt i religionerna. 
2. Repetition av världsreligionerna: Använd gärna läroboken och /eller länkarna i rutan här intill. Om ni klickar på tabellen, så kan ni se vad ni bör "leta efter". Du kan sammanställa på ett sätt som passar dig bäst: I punktform, mind-node, tabellform, skriva texter till bilder osv. 

9/5. 
"Att leva utan gud". 
1. Genomgång, introduktion. Viktiga begrepp: sekularisering, statskyrka, icke-konfessionell. 
2. Eget arbete. 
3. Info kring NP. 
4. "Levla-upp". Vad innebär det? 

12/5
*Genomgång av LPP
Uppgift, fråg 2 på S.235 i Utkik.
*Genomgång av ateism, agnosticism, deism och teodicéproblemet
* Darwinuppgiften (källövning) på sida 222, gör fråga 1 med bordsgrannen och dela ert svar i ett google dokument. 

16/5
Källövning; Religionsstatistik S. 218-219 i Utkik
Eget arbete inför NPLänkar

Här finns länkar till ett gammalt nationellt prov i religion. Det kan ni arbeta med som repetition, och en träning till att förstå frågeställningarna bland annat.  När detta prov genomfördes fick eleverna läsa igenom texthäftet under en lektion före det nationella provet. 

Texthäfte
Comments