Här kommer lite mer kött på benen för vår lilla Workshop i att göra film för undervisningen.


Mål och syfte med denna workshop.  Max 12 st.
 • Att du skall ha gjort några egna filmer med dig själv med hjälp av dator, padda / mobil och kamera.
 • Själv provat på olika sätt att spela in dig.
  • Vid tavlan
  • Handen
  • Skärminspelning
  • mm
 • Sett / provat olika sätt att presentera filmen på. Hur du gör beror på vilka förutsättningar du har.
 • Bli inspirerad att fortsätta
 • Vi hjälper varandra och provar oss fram!
 • Ha roligt!
Varför skall du använda filmer i din undervisning?
 • Förbereda eleverna på olika moment.
 • Använda lektionstiden till diskussioner eller mer hjälp till enskilda elever.
 • Instruktionsfilmer att titta på vid behov.
 • Enskilda elever kan filma samtidigt som läraren förklarar.
 • Dokumentera laborationer, grupparbeten mm
 • För elever som varit borta.
 • mm