* საკონსულოები

ავსტრიის საკონსულო 
მოკლევადიანი ვიზისთვის მიმართეღ გერმანიის საკონსულოს

ბელგიის სამეფოს საპატიო საკონსულო
თბილისი , ყაზბეგის გამზ. 24 , ტელ: 46 52 00, ფაქსი: 46 52 00

ბულგარეთის რესპუბლიკა - საკონსულო განყოფილება
თბილისი , აღმაშენებლის გამზ. 61 , ტელ: 91 01 94, 91 01 95, ფაქსი: 91 02 70

თბილისი , აღმაშენებლის გამზ. 166 , ტელ: 43 53 99, (8 90) 007 001, ფაქსი: 91 16 51

დანიის სამეფოს საპატიო საკონსულო
თბილისი , ნ. ნიკოლაძის ქ. 7 , ტელ: 99 81 15, (77) 74 40 01, ფაქსი: 92 35 33

თბილისი , თავისუფლების მოედანი 4 , ტელ: 27 47 75, ფაქსი: 27 47 79

ესპანეთის საკონსულო 
მოკლევადიანი ვიზისთვის მიმართეღ გერმანიის საკონსულოს

თბილისი , ლიხაურის შესახვ. 4 , ტელ: 36 51 28, ფაქსი: 36 51 38

ირლანდიის საპატიო საკონსულო
თბილისი , მაყაშვილის ქ. 31 , ტელ: 92 16 70, ფაქსი: 93 89 11

თბილისი , ჩიტაძის ქ. 3ა , ტელ: 92 14 62, 99 64 18; (8 90) 007 039, ფაქსი: 92 18 54

ლატვიის რესპუბლიკა - საკონსულო განყოფილება
თბილისი , ოდესის ქ. 4 , ტელ: 38 14 05

თბილისი , აბულაძის ქ. 25 , ტელ: 91 29 33, 25 81 00, ფაქსი: 22 17 93

თბილისი , თელავის ქ. 20 , ტელ: 27 62 22, (8 90) 007 031, ფაქსი: 27 62 33

ნორვეგიის საპატიო საკონსულო
თბილისი , აბაშელის ქ. 20 , ტელ: 29 09 79, ფაქსი: 29 35 53

თბილისი , ძმები ზუბალაშვილების ქ. 19 , ტელ: 93 62 36, ფაქსი: 93 62 31

თბილისი , რაზმაძის ქ. 40 , ტელ: 93 89 81, 94 12 24, (8 90) 007 030, ფაქსი: 25 07 91

თბილისი , გოგებაშვილის ქ. 13 , ტელ: (8 90) 007 033

უნგრეთის რესპუბლიკის საპატიო საკონსულო
თბილისი , კანდელაკის ქ. 8 , ტელ: 37 10 57, ფაქსი: 37 10 57

ფინეთის საკონსულო 
მოკლევადიანი ვიზისთვის მიმართეღ ლატვიის საკონსულოს

შვედეთის საპატიო საკონსულო
თბილისი , აღმაშენებლის გამზ. 150 , ტელ: 91 11 65, 91 09 54, ფაქსი: 91 11 65

თბილისი , კრწანისის ქ.11 , ტელ: 75 30 02, ფაქსი: 75 30 06

თბილისი , ჭავჭავაძის გამზ. 37, კორპ. 6 , ტელ: 91 67 40, 91 67 41, 91 67 42, ფაქსი: 91 67 44


Comments