En aquest site trobaràs la informació acadèmica del Grau en Administració i Direcció d'Empreses i del Grau en Màrqueting i Comunicació Digital corresponent al curs 2016-17 i les novetats relacionades amb aquesta informació.

Les persones assignades a aquests programes d'estudis són:

 Grau en Administració i Direcció d'Empreses  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital 
 Directora grau ADE: Dra. Cristina Càliz (ccaliz@euncet.es)  Directora grau MKCD: Dra. Cristina Càliz (ccaliz@euncet.es)
 Coordinador/a de curs:  Coordinador/a de curs:
 1r curs: Professora Mage Màrmol (mage.marmol@euncet.es)  1r curs:Professora Mage Màrmol (mage.marmol@euncet.es)
 2n curs: Professora  Mage Màrmol (mage.marmol@euncet.es)  2n curs:Professora Mage Màrmol (mage.marmol@euncet.es)
 3r curs: Dra. Cristina López-Mayan (cristina.lopez.mayan@euncet.es)  3r curs: Professor Jose J. Priego (jose.javier.priego@euncet.es)
 4rt curs: Dra. Cristina Cáliz (ccaliz@euncet.es)  

 Gestora acadèmica: Sra. Mireia Gallel (mgallel@euncet.es)
 Borsa de Treball i Servei d'orientació professional: Professora Marta Roma (mroma@euncet.es)


     SERVEIS                                                         
     
 Antics alumnes: alumni
Associació d'antics estudiants de l'Euncet. En ella es donen cita exalumnes de tots els programes (diplomatura, grau, màster, postgrau...) amb l'objectiu de potenciar la xarxa de contactes, i que l'escola esdevingui un referent empresarial i social.


 BibliotecaBiblioteca
 Servei que dóna accés a una base documental d'interès per a estudiants i professorat.

 
 Borsa de treballborsa.euncet.es
 Servei adreçat a tots els estudiants que actua alhora com a servei assessor i vetlla per la inserció i/o promoció laboral.


 
Correu electrònicmail.euncet.es
 Estudiants, docents i el personal d'administració i serveis tenim un correu electrònic usuari@euncet.es. Aquest correu es dóna d'alta en el moment en que s'inicia la relació amb l'Escola. Totes les comunicacions de caràcter intern que s'originen des de l'Euncet es gestionen des d'aquest correu.


 Esecretaria Euncet: esecretaria.euncet.es
 És l'aplicació que posa a l'abast dels estudiants alguns dels serveis acadèmics de l'escola: consulta d'expedient, accés a les enquestes...


       UPC                                                                

 Campus Atenea
atenea.upc.edu
 El Campus Virtual per als estudis de grau és la plataforma Atenea. Facilita la comunicació entre el professorat i l'estudiantat, la publicació del material docent de les assignatures i la publicació de les qualificacions de l'avaluació continuada.


 Esecretaria UPC: 
esecretaria.upc.edu
 L'estudiantat de nou ingrès ha d'accedir a l'esecretaria de la UPC per activar l'usuari i la paraula de pas del Campus Atenea. 

 
 UPCupc.edu
 L'Euncet està adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya. A la pàgina web de la UPC es poden trobar referències a la nostra activitat i d'altres dades d'interès per a tota la comunitat educativa de l'Euncet.

S''estan mostrant 0 elements
DataNovetatURL
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
DataNovetatURL
S''estan mostrant 0 elements