למורים לעברית
 שלום רב,

אני מבקש לשתף את רוב המורים בהערכה בבחינה בעל-פה. חשוב לנו, שהמורים יתנסו בזה. במיוחד אלה שאינם מעריכי בגרות. לא ייתכן, שמורה אחד יקח על עצמו מספר גדול של תלמידים. כדי לשמור על איכות וחברות בין המורים יש לנקוט בחלוקה שוויונית. ברור מאליו, שמורה לא יבחן את תלמידיו.

בהצלחה!


עדכון אחרון: 09/07/2017