תעריפי הנש"מ למרצים

החל מ 1.6.2014 עודכנו תעריפי הנש"מ למרצים כלהלן:

רמת המרצה

תעריף קודם

תעריף מעודכן החל מ:  1.6.2014 (לא כולל מע"מ)

ד"ר - קבוצה 1

268

281

מ.א - קבוצה 2

184

193

ב.א - קבוצה 3

114

119

מורה מוסמך - קבוצה 4

78

82

מדריך מוסמך - קבוצה 5

62

65

פסיכולוג - קבוצה 7

269

283

 עדכון תעריפי נש"מ למרצים, בתחולה להרצאות שהתקיימו ויתקיימו מתאריך -  1.6.2014