ערוץ הסרטים של אצטבא ביוטיוב


סרט קצר על "חשיבות העברית בחיינו" | בהנחיית המורה: ח'דור אבראהים

תלמידים מבית ספר על יסודי אלקאסמי - באקה אלגרביה, מכיתה ט2

תלמידי כיתה ו' בבית ספר אלטור - דבוריה,  מציגים את פרויקט הרובוטיקה בשפה העברית
הפרויקט בהנחיית: 
גב' היפא מסאלחה, מנהלת בית הספר | 
גב' נוסייבה מסאלחה, המורה לעברית 
מר חמזה מסארוה, מורה הרובוטיקה 

הסרט האחרון שנוסף לסרטים המומלצים לשפה העברית
ערוץ הכנסת - מחוץ לזמן עם חמוטל בר יוסף, 27.11.16 


https://www.youtube.com/watch?v=ZLGykewXZ54&list=PL2Tn4MQqND9qTG7C2DYpNZo9uXkWzfr7s&index=13
תדרוך מקצועי בגרות חורף תשע"ה עברית לערבים - וירטואלי
מנחה: ד"ר האני מוסא, מפמ"ר עברית בבתי ספר ערביים
12 בפברואר 2015 - בין השעות: 21:00-19:30