תכנית השכלה כללית בשפה העברית ובספרותה - תשע"ה

לימודי ההשכלה הכללית בשפה העברית מיועדים להרחיב את אופקיו של הלומד ולעודד את סקרנותו ואת רצונו להעמיק ולהרחיב את ידיעותיו בנושא. 
בחרנו להגיש ארבעה קורסים כאלה שפורסים באופן מושכל אלמנטים חשובים בלימוד שפה: תרבות ומנהגים, כתיבה של ערבים בעברית, עיתונות ערבית וסמנטיקה
דיווח השכלה כללית בטופס: 9545
סמל שאלון: 083083 או 083073


מתוך חוברת המקצועות והשאלונים למתכונת החדשה החל משנת הלימודים תשע"ה (תלמידי כיתות י')